Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Snøskuterløypen i Salangen

NYTT FEBRUAR 2024 (8. februar): 

Etter at det kom inn klager fra reinbeitedistriktet og Statsforvalteren i Troms og Finnmark ble Statsforvalteren i Nordland oppnevnt som settestatsforvalter i saken. Statsforvalteren i Nordland har nå tatt klagene fra reinbeitedistriktet og Statsforvalteren i Troms og Finnmark til følge. Dermed vil store deler av løypenettet stenges. Det kommer flere detaljer i sak under her. Beslutningen som er tatt av settestatsforvalteren kan ikke påklages. 

Kommunestyret i Salangen vedtok i sak 60/19 å etablere snøskuterløype i kommunen. Løypen er etablert i henhold til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Den skal kartfestes og det skal vedtas bestemmelser om bruken av løypa, herunder bl.a. fart og kjøretider (som forskrift). På denne siden finner du fortløpende informasjon om status. NYTT 16.02.2024: Snøskuterløypen åpnes ikke, les mer på sak under her:

FINN LØYPEKART HER

snøskuterbefaring 1

Aktuelt

Skuterløypen stenges 26. april

Hele løypenettet stenges

Fra 26. april stenges skuterløypenettet i Salangen. Elvene er i ferd med å gå opp i traséene, det anses ikke som forsvarlig å holde løypene åpne. Skil...
Snøskuterbefaring-ill.

Status snøskuterløype per 31.03.2022

Kommunestyret i Salangen vedtok i sak 60/19 å etablere snøskuterløype i kommunen. Løypa skal etableres i henhold til lov om motorferdsel i utmark og v...
Foreslåtte traseer

Arbeid med snøskuterløyper

I oppstartsvarselet for saken (datert 21.05.21) ble det bedt om innspill til arbeidet, heriblant løypeforslag.