Vi holder til på toppen av Salangen Bo- og Eldresenter. I lokalene er det kjøkken, stue, toalett og mimrestue. Vi har også tilgang til Sansehagen med paviljong og grillplass. Flott turterreng i skogen og fjæra.

Opphold på dagsenteret skal være et trivelig samvær med andre og gi et meningsfylt innhold i hverdagen.

Deltakere skal prøve å vedlikeholde ferdigheter, oppleve mestring og være i et koselig miljø med god atmosfære.

Aktiviteter blir lagt opp etter hva brukerne mestrer og har interesse av. Eksempler er matlaging, håndarbeid, erindringsarbeid, sang, musikk, høytlesning, trim med fysioterapeut, gåtur og utflukter i nærområdet.

Det vil være behov for samtale med deltaker og pårørende. Det er en fordel om pårørende sammen med deltaker fyller ut skjema om bakgrunnsopplysninger. Dette for å få en god kjennskap til deltakere og gi et grunnlag for erindringssamtaler.

Åpningstider er mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 09.00 - 14.00

Frokost/lunsj og kaffe blir servert og det vil bli et tilbud om å kjøpe middag.

Egenandel for tilbudet er p.t kr 80,- / dag.

Transport vil bli ordnet av Dagsenteret.

Oppholdet tildeles som en tjeneste etter helse og omsorgstjenesteloven, og søknadsskjema finnes på salangen.kommune.no sin nettside eller i administrasjonen på Salangen Bo- og Eldresenter. Kan også sendes per brev.

For mer informasjon ring Christina Fjeldstad på tlf. 92 21 04 79