Norsk Sau og Geit (NSG) har en nettside med flere spørsmål og svar om dette temaet http://www.nsg.no/gjerder/category2672.html. Vi vil anbefale interesserte å klikke seg inn her. Kanskje  finner en svar på det en lurer på.

Jordskifteretten er en særdomstol som arbeider med saker etter jordskifteloven. Alle som har en eiendom eller en varig bruksrett kan kreve sak for jordskifteretten. Her ligger det informasjon fra jordskifteretten om gjerde og beite https://www.domstol.no/no/jordskifterettene/sakstyper/Sporsmal-og-svar/Gjerde-og-beite/.

Teknisk avdeling, landbruk