Salangen kulturhus er et regionalt kulturhus for kommunene Gratangen, Lavangen og Salangen i Sør Troms regionen. Kulturhuset ble rehabilitert på slutten av 1980, og fikk da status som  regionalt kulturhus. Huset har en flott beliggenhet nesten midt i Sjøvegan sentrum, med god parkeringsplass på nedsiden av huset. Det er også gode muligheter til å kjøre rundt huset med både privatbiler og større kjøretøy.