Kulturpris - statutter

I statuttene til den ordinære kulturprisen heter det:

”Aktuelle kandidater til prisen kan være, enkeltpersoner eller lag/foreninger som gjennom tid har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i Salangen på det aktive og/eller på det administrative plan. Aktuelle kandidater er også de som på verdig måte har representert kommunen utad "

Ungdommens kulturpris - statutter

I statuttene til ungdommens kulturpris heter det:

” Aktuelle kandidater til prisen kan være ungdom mellom 13 og 25 år eller grupper, lag og foreninger som gjennom sitt engasjement har gjort en spesiell innsats på det aktive og/eller det administrative plan i Salangen kommune. Aktuelle kandidater er også de ungdommene som på verdig måte har representert kommunen utad "

Begrunnede forslag på verdige kandidater til Salangen kommunes kulturpris fskriftlig enten per brev eller per e-post til: postmottak@salangen.kommune.no. Forslag må være kommunen i hende innen 10. mai 2020.

Kulturpris - tidligere vinnere

 • 1979 Åse Alvestad
 • 1980 Harald Wold
 • 1981 Sigvard Liljedal
 • 1982 Marcus Johansen
 • 1983 Olav Olsen
 • 1984 Per Tønder
 • 1985 Anna Chruickshank
 • Ingvald Tofteng
 • 1986 Nils S. Øvervatn
 • 1987 Salangen Idrettsforening
 • 1988 Erling Uthaug
 • 1989 Sangkoret Vårkvad
 • 1990 Hans Karlsen
 • 1991 Torvald Simonsen
 • 1992 Tore Markussen
 • 1993 Salangen skolekorps
 • 1994 Salangen Musikkforening
 • 1995 Dagny Gjertsen
 • 1996 Tore Ratkje
 • 1997 Eliseus Rønhaug
 • 1998 Are Rydland
 • 1999 Ragnhild Fjeldstad
 • 2000 Jøran Glad Berthinussen
 • 2001 Seljeskog Idrettslag
 • 2002 Åsbjørn Løkse
 • 2003 Jens Victor Steinsund
 • 2004 Torfinn Utheim
 • 2005 Rolf Fossbakk
 • 2006 Jarl Henriksen
 • 2007 Anne og Gunvald Kristiansen
 • 2008 SAFA (Salangen frivillighetssentral)
 • 2009 Arnfinn Jarle Hansen
 • 2010 Johanne og Tollef Tollefsen
 • 2011 Are Apeland
 • 2012 Bjørg og Eldar Sørensen
 • 2013 Salangen IF ski
 • 2014 Årboka for Salangen, redaksjonen
 • 2015 Ronald Martinsen
 • 2016 Viseklubben BALUBA
 • 2017 Frode Bruvoll
 • 2018 Rolf Fossbakk og Jarle Adolfsen
 • 2019 Mary-Anne Winstanley
 • 2020 Kathrine Kvernmo

Ungdommens kulturpris - tidligere vinnere

 • 2017 Hanne Dahlberg
 • 2018 Salangen AUF
 • 2019 Kristoffer Heggelund
 • 2020 Julia Jones