Salangen kommune deler i 2019 ut to kulturpriser, en "ordinær" kulturpris og en "ungdommens" kulturpris.

kulturpris-ill.jpg

Begge prisene består av ett diplom, en pengegave og et prissymbol. Prisen vil bli delt ut under premieutdelingen for Millionfisken søndag 7. juli.

Salangen kommune i samarbeid med DnB deler i år ut kommunens ordinære kulturpris for 41. gang, og ungdommens kulturpris for 3. gang. I denne forbindelse ønskes forslag til mange gode kandidater til begge prisene!

I statuttene til den ordinære kulturprisen heter det:

”Aktuelle kandidater til prisen kan være, enkeltpersoner eller lag/foreninger som gjennom tid har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i Salangen på det aktive og/eller på det administrative plan. Aktuelle kandidater er også de som på verdig måte har representert kommunen utad "

I statuttene til ungdommens kulturpris heter det:

” Aktuelle kandidater til prisen kan være ungdom mellom 13 og 25 år eller grupper, lag og foreninger som gjennom sitt engasjement har gjort en spesiell innsats på det aktive og/eller det administrative plan i Salangen kommune. Aktuelle kandidater er også de ungdommene som på verdig måte har representert kommunen utad "

Begrunnede forslag på verdige kandidater til Salangen kommunes kulturpris for 2018 sendes skriftlig enten per brev eller per e-post til: postmottak@salangen.kommune.no. Forslag må være kommunen i hende innen 10. mai 2019.

 

Salangen kommune
Postboks 77

9350 SJØVEGAN