Kulturprisen - statutter og info

I statuttene til den ordinære kulturprisen heter det:

”Aktuelle kandidater til prisen kan være, enkeltpersoner eller lag/foreninger som gjennom tid har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i Salangen på det aktive og/eller på det administrative plan. Aktuelle kandidater er også de som på verdig måte har representert kommunen utad "

I denne forbindelse ønskes forslag til mange gode kandidater!

Prisen består av ett diplom, ett tinnfat, blomster og en sjekk fra DnB.

Begrunnede forslag på verdige kandidater til Salangen kommunes kulturpriser for 2022 sendes skriftlig, enten per brev eller per e-post til:

Skriftlige forslag må være kommunen i hende innen 15. mai 2023.

Ungdommens kulturpris - statutter og info

I statuttene til ungdommens kulturpris heter det:

Salangen kommune vedtok å dele ut ungdommens kulturpris for første gang i 2017.

I denne forbindelse ønskes mange forslag til gode kandidater til ungdommens kulturpris for 2022.

I statuttene til ungdommens kulturpris heter det:

” Aktuelle kandidater til prisen kan være ungdom mellom 13 og 25 år eller grupper, lag og foreninger som gjennom sitt engasjement har gjort en spesiell innsats på det aktive og/ eller det administrative plan i Salangen kommune. Aktuelle kandidater er også de ungdommene som på verdig måte har representert kommunen utad "

Prisen består av en pengegave, diplom og et prissymbol.

Begrunnede forslag på verdige kandidater til Salangen kommunes kulturpriser for 2023 sendes skriftlig, enten per brev eller per e-post til:

Skriftlige forslag må være kommunen i hende innen 15. mai 2023.

 

Kulturprisvinnere siden 1979

 • 1979 Åse Alvestad
 • 1980 Harald Wold
 • 1981 Sigvard Liljedal
 • 1982 Marcus Johansen
 • 1983 Olav Olsen
 • 1984 Per Tønder
 • 1985 Anna Chruickshank
 • Ingvald Tofteng
 • 1986 Nils S. Øvervatn
 • 1987 Salangen Idrettsforening
 • 1988 Erling Uthaug
 • 1989 Sangkoret Vårkvad
 • 1990 Hans Karlsen
 • 1991 Torvald Simonsen
 • 1992 Tore Markussen
 • 1993 Salangen skolekorps
 • 1994 Salangen Musikkforening
 • 1995 Dagny Gjertsen
 • 1996 Tore Ratkje
 • 1997 Eliseus Rønhaug
 • 1998 Are Rydland
 • 1999 Ragnhild Fjeldstad
 • 2000 Jøran Glad Berthinussen
 • 2001 Seljeskog Idrettslag
 • 2002 Åsbjørn Løkse
 • 2003 Jens Victor Steinsund
 • 2004 Torfinn Utheim
 • 2005 Rolf Fossbakk
 • 2006 Jarl Henriksen
 • 2007 Anne og Gunvald Kristiansen
 • 2008 SAFA (Salangen frivillighetssentral)
 • 2009 Arnfinn Jarle Hansen
 • 2010 Johanne og Tollef Tollefsen
 • 2011 Are Apeland
 • 2012 Bjørg og Eldar Sørensen
 • 2013 Salangen IF ski
 • 2014 Årboka for Salangen, redaksjonen
 • 2015 Ronald Martinsen
 • 2016 Viseklubben BALUBA
 • 2017 Frode Bruvoll
 • 2018 Rolf Fossbakk og Jarle Adolfsen
 • 2019 Mary-Anne Winstanley
 • 2020 Kathrine Kvernmo
 • 2021 Cato Sørensen
 • 2022 SalSing

Ungdommens kulturpris siden 2017

 • 2017 Hanne Dahlberg
 • 2018 Salangen AUF
 • 2019 Kristoffer Heggelund
 • 2020 Julia Jones
 • 2021 Salangen ungdomsråd
 • 2022 Salangen Røde Kors Ungdom