Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Stedsutvikling Sjøvegan

Kommunestyret har vedtatt oppstart av et stedsutviklingsprosjekt for Sjøvegan. Dette var startskuddet på en prosess som skal pågå over de neste 5-10 år. Det er ikke besluttet hvordan utformingen skal være. 
Stedsutviklingsprosjektet skal være med på å tilrettelegge for utvikling og forskjønning på en side og se at et attraktivt sentrum i seg selv bidrar til å trekke til seg folk til sentrum. Det skal være et ønsket sted å oppholde seg på. Lokalbefolkningen skal bruke sentrum samtidig som næringslivet skal ha bærekraftig drift. Det har i tidligere arbeid vært besluttet at sentrum skal vendes mot fjorden. 
Les mer om utviklingen i prosjektet på artiklene under:

Aktuelt

Sjøvegan-dronebilde

Innspill til Helhetsplan Sjøvegan sentrum

Frist for innspill utgått 18.10.21. Helhetsplanen skal gi et overordnet og tverrfaglig forslag for framtidig bruk av sentrumsområdet, og skal danne gr...
Sentrumsutvikling

Helhetsplan Sjøvegan sentrum

Asplan Viak AS er engasjert av Salangen kommune til å utarbeide en helhetsplan for Sjøvegan sentrum. Planen skal bygge på overordna føringer fra mulig...