Hverdagsrehabilitering er aktuelt for de som opplever redusert fysisk funksjon, og får vanskeligheter med å utføre daglige gjøremål hjemme. Målet med tiltaket er å bli trygg på å klare seg hjemme mest mulig på egenhånd. Det er ingen egenandel på hverdagsrehabilitering.

Opptreningen skjer i eget hjem over en periode, med bistand fra hjemmetrenere (fysio-, ergoterapeut og ansatte i hjemmetjenesten). Målsetning for treningen bestemmes ut fra det som er viktig for den enkelte, og rettes mot konkrete daglige gjøremål.

Søknadsskjema:

Søknadsskjema pleie- og omsorgstjenester