Opptak til kulturskole

Musikk- og kulturskolen ligger administrativt under kulturavdelingen og har kontor i første etasje i Kulturhuset.

Alle barn og ungdommer i Salangen kommune kan søke opptak ved kulturskolen. Søknad om opptak gjøres ved å fylle ut nettskjemaet under. Kulturskolen tar løpende imot søknader.

For 2023/2024 er tilbudene på Kulturskolen:

  • Piano/keyboard (lærer Anjelika Avsioukevitch)
  • Gitar/bass/blås (Stian D. Kleppe)
  • Trommer (Tom Andersen)
  • Skolekorps (Stian D. Kleppe).

Elevene deltar i en rulleringsplan som gjør at de som har undervisning på dagtid hele tiden endrer tidspunkt.

NB! BÅDE NYE OG "GAMLE" ELEVER MÅ SØKE OM ELEVPLASS FOR HVERT SKOLEÅR. Elevavgiften refunderes ikke om eleven skulle slutte før skoleåret er slutt. For året 2023 er prisen kr. 2810,-. Det gis 50 % søskenmoderasjon. 

Stian Davidsen Kleppe
kulturskolerektor
476 59 645


Fyll ut søknadsskjema her: