Opptak til kulturskole

Musikk- og kulturskolen ligger administrativt under kulturavdelingen og har kontor i første etasje i Kulturhuset.

Alle barn og ungdommer i Salangen kommune kan søke opptak ved kulturskolen. Søknad om opptak gjøres ved å fylle ut nettsskjemaet under. Både nye og "gamle" elever må søke hvert år. Frist for å søke er 20. juni 2023.

Tilbudet forutsetter nok søkere og tilgang på lærere. Det gis 50 % søskenmoderasjon. 

Elevene deltar i en rulleringsplan som gjør at de som har undervisning på dagtid hele tiden endrer tidspunkt.

NB! BÅDE NYE OG "GAMLE" ELEVER MÅ SØKE OM ELEVPLASS FOR HVERT SKOLEÅR. Elevavgiften refunderes ikke om eleven skulle slutte før semesteret er slutt. For 2023 er pris per semester kr. 2810,- 

Bjarne Dahlberg
rektor
909 75 611 

Fyll ut søknadsskjema her: