«ÅRSHJUL» FOR LUFTSPORTSAKTIVITETER
PÅ ELVENES FLYPLASS (ENLV) - 2024

(Tips for mobil: Les i liggende format)

Årshjul for luftsportsaktiviteter 2024

Tidsrom

Hvem?

Hva?

Fre 10. – søn 12. mai

 

Forbehold om snø og tele

Fre 17. – man 20. mai

Aktivitetsfri

Pinse og 17. mai

Fre 24. – søn 26. mai

Modellfly/Fallskjerm/Seilfly

 

Fre 31. mai – søn 2. juni

Aktivitetsfri

 

Fre 7. – søn 9. juni

Modellfly/Fallskjerm/Seilfly

 

Fre 14. – søn 16. juni

Modellfly/Fallskjerm/Seilfly

 

Fre 21. – søn 23. juni

Modellfly/Fallskjerm/Seilfly

 

Fre 28. – søn 30. juni

Aktivitetsfri

 

Fre 5. – søn 7. juli

Aktivitetsfri

 

Fre 12. – fre 26. juli

Fallskjerm/Seilfly

Midnight sun Boogie

Lør 27. – søn 28. juli

Aktivitetsfri

 

Fre 2. – søn 4. august

Aktivitetsfri

 

Ons 7. – søn 11. august

Modellfly/Seilfly (10 og 11.8)

NNM - Imac

Fre 16. – søn 18. august

Fallskjerm/Seilfly

 

Tir 23. – søn 25. august

Fallskjerm/Seilfly

 

Fre 30. aug – søn 1. sept

Aktivitetsfri

 

Fre 6. – søn 8. september

Fallskjerm/Seilfly

 

Fre 13. – søn 15. september

Fallskjerm/Seilfly

 

Fre 20. – søn 22. september

Fallskjerm/Seilfly

 

Fre 27. – søn 29. september

Aktivitetsfri

Elgjakt

Fre 4. – søn 6. oktober

Aktivitetsfri

Elgjakt

Fre 11. – søn 13. oktober

Fallskjerm/Seilfly

 

Fre 18. – søn 20. oktober

Aktivitetsfri

 

Fre 25. – søn 27. oktober

Seilfly

 

Fre 1. – søn 3. november

Seilfly

 

LAST NED OVERSIKTEN (PDF)

Generelt:

I forbindelse med utøvelse av aktiviteter som varer mer enn tre dager plikter den enkelte aktivitetsutøver å informere naboer langs Elvenesveien (fra brua og til porten). Dette skal gjøres ved skriftlig informasjon lagt i postkassene. Kopi av informasjon sendes på e-post til bjorn@arenaelvenes.no. Informasjonen skal være lagt ut minimum fem dager før arrangementstart.

Arena Elvenes er et åpent område for friluftsaktiviteter. Det skal tilrettelegges for at allmennheten skal kunne benytte stranda på Elvenes i området fra flystripa og i retning elva.

I tillegg til det som fremkommer av Årshjulet vil det være slik at flystripa er åpen for enkeltflyvninger. Organisert bruk av flystripa skal ikke foregå ut over det som fremgår av Årshjulet.

All luftsportsaktivitet skal utføres i tråd med den til enhver tid gjeldende konsesjonsbestemmelsene gitt av Luftfartstilsynet, samt den til enhver tid gjeldende Driftshåndboka for Elvenes flyplass.

All bruk av Elvenes flyplass til luftsportsaktiviteter SKAL meldes inn i MYPPR

For uorganisert modellflyging gjelder følgende:

Utøver skal være medlem i Norges luftsportsforbund, og ha med seg medlemsbevis. Dette skal forevises ved forespørsel fra Astafjord Utvikling.

Priser for modellfly flyvning (gjelder per person): Årskort kr 400,- dagskort kr 100,-

Før flyvning skal aktivitet meldes på e-post til bjorn@arenaelvenes.no, meldingen skal inneholde: navn, adresse, telefonnummer og medlemsnummer i Luftsportforbundet.

Flyvning skal foregå med utgangspunkt i øvre sanitærbygg, og fortrinnsvis foretas vekk fra bebyggelsen, inkludert Flåget.

Ved annen flytrafikk skal modellfly landes og holdes på bakken.

Flyvning kan foregå til følgende tider:
Tirsdager og torsdager kl. 12-19. Første dato tirsdag 21. mai, siste dato torsdag 19. september. Ifm midnight sun Boogie (12.7-26.7) kan ikke modellflyving utføres

For uorganisert fallskjermhopping og seilflyvning gjelder følgende:

Innspill i sakens anledning er kommet etter møte med grunneierlaget 5.10.22 og 12.12.22
(i henhold til konsesjonsvilkårenes punkt fire), og brukerutvalget for luftsport 26.10.22.

Med bakgrunn i innspill fra nevnte parter har et enstemmig styre i Astafjord Utvikling AS i sak 4/23 besluttet følgende:

  1. Ordninga med årshjul (25 aktivitetshelger og 10 aktivitetsfrie helger) opprettholdes, og evalueres når ny konsesjon foreligger
  2. Det åpnes opp for luftsportsaktiviteter (fallskjerm og seilfly) på inntil to av følgende ukedager (tirsdager, onsdager og torsdager) i perioden fra og med mai til og med oktober. Det kan utøves luftsportsaktiviteter fra klokka 1200 til klokka 2100. Totalt antall dager med midtukeaktiviteter begrenses til åtte (8). Hver enkelt midtukedag som benyttes skal fortløpende rapporteres på e-post til Astafjord Utvikling AS. Luftsport må avklare internt seg mellom hvilke dager per uke det skal være aktiviteter, samt koordinere interne aktiviteter.