Luftsportsaktiviteter 2022

(Tips mobil: bruk liggende format)

Tidsrom

Hvem?

Hva?

Fre 13.5. –

søn 15.5.

 

 

Fre 20.5. –

søn 22.5.

 

 

Tor 26.5. –

søn 29.5.

Aktivitetsfri

Kristi
Himmelfarts-
helg

Fre 3. 5.–

man 6.5.

Aktivitetsfri

Pinsehelg

Fre 10. 6.–

søn 12.6

Fallskjerm/ modellfly/ seilfly

Klubbhelg

Fre 17.6. –

søn 19.6.

Seilfly/ fallskjerm

Klubbhelg

Fre 24.6. –

søn 26.6.

Modellfly/ seilfly (Senja)

Klubbhelg

Fre 1.7. –

søn 3.7.

Aktivitetsfri

 

Fre 8.7. –

søn 10.7.

Aktivitetsfri

 

Fre 15.7. –

fre 29.7.

Fallskjerm/ seilfly (22-24.7)

Midnight
Sun Boogie

Fre 22.7.–

søn 24.7.

Aktivitetsfri

 

Fre 29.7. –

søn 31.7.

Aktivitetsfri

 

Fre 5.8. –

søn 7.8.

Modellfly/ seilfly

Klubbhelg

Fre 12.8. –

søn 14.8.

Aktivitetsfri

 

Man 15.8. –

søn 21.8.

Seilfly/ fallskjerm (19-21.8)

Sommer-
samling
Klubbhelg

Fre 26.8. –

søn 28.8.

Seilfly

Klubbhelg

Fre 2.9.–

søn 4.9.

Fallskjerm/ seilfly

Klubbhelg

Fre 9.9. –

søn 11. 9.

Seilfly

Klubbhelg

Fre 16.9.–

søn 18.9.

Modellfly/ seilfly

Klubbhelg

Fre 23.9. –

søn 25.9.

Aktivitetsfri

Elgjakt

Fre 30.8 –

søn 2.10.

Aktivitetsfri

Elgjakt

Fre 7.10. –

søn 9.10.

Seilfly

Klubbhelg

Fre 14.10. –

søn 16.10.

Aktivitetsfri

 

Fre 22.10. –

søn 24.10.

Seilfly

Klubbhelg

Fre 28.10.–

søn 30.10.

Seilfly

Klubbhelg

 

Retningslinjer for aktivitetene 2022:

I forbindelse med utøvelse av aktiviteter som varer mer enn tre dager plikter den enkelte aktivitetsutøver å informere naboer langs Elvenesveien (fra brua og til porten). Dette skal gjøres ved skriftlig informasjon lagt i postkassene. Kopi av informasjon sendes på e-post til bjorn@arenaelvenes.no.

Arena Elvenes er et åpent område for friluftsaktiviteter. Det skal tilrettelegges for at allmennheten skal kunne benytte stranda på Elvenes i området fra flystripa og i retning elva.

I tillegg til det som fremkommer av Årshjulet vil det være slik at flystripa er åpen for enkeltflyvninger. Organisert bruk av flystripa skal ikke foregå ut over det som fremgår av Årshjulet.

For uorganisert modellflyging gjelder følgende:

Utøver skal være medlem i Norges luftsportsforbund, og ha med seg medlemsbevis. Dette skal forevises ved forespørsel fra Astafjord Utvikling.

Priser for modellfly flyvning (gjelder pr person): Årskort kr 400,- dagskort kr 100,-

Før flyvning skal aktivitet meldes på e-post til bjorn@arenaelvenes.no, meldingen skal inneholde: navn, adresse, telefonnummer og medlemsnummer i Luftsportforbundet.

Flyvning skal foregå med utgangspunkt i øvre sanitærbygg, og fortrinnsvis foretas vekk fra bebyggelsen, inkludert Flåget.

Ved annen flytrafikk skal modellfly landes og holdes på bakken.

Flyvning kan foregå til følgende tider:

Tirsdager og torsdager kl. 12-19. Første dato tirsdag 19. mai, siste dato torsdag 22. september. Ved arrangement ut over tre dager vil enkeltdager kunne bli stengt.