Luftsportsaktiviteter 2022

(Tips mobil: bruk liggende format)

Tidsrom

Hvem?

Hva?

Fre 13. – søn 15. mai

 

 

Fre 20. – søn 22. mai

 

 

Tor 26. – søn 29. mai

Aktivitetsfri

Kristi Himmelfartshelg

Fre 3. – man 6. juni

Aktivitetsfri

Pinse helg

Fre 10. – søn 12. juni

Fallskjerm/modellfly/seilfly

Klubbhelg

Fre 17. – søn 19. juni

Seilfly/fallskjerm

Klubbhelg

Fre 24. – søn 26. juni

Modellfly/seilfly (Senja)

Klubbhelg

Fre 1. – søn 3. juli

Aktivitetsfri

 

Fre 8. – søn 10. juli

Aktivitetsfri

 

Fre 15. – fre 29. juli

Fallskjerm/seilfly (22-24.7)

Midnight sun boogie

Fre 29. – søn 31. juli

Aktivitetsfri

 

Fre 5. – søn 7. august

Modellfly/seilfly

Klubbhelg

Fre 12. – søn 14. august

Aktivitetsfri

 

Man 15. – søn 21. august

Seilfly/fallskjerm (19-21.8)

Sommersamling/Klubbhelg

Fre 26. – søn 28. august

Seilfly

Klubbhelg

Fre 2. – søn 4. september

Fallskjerm/seilfly

Klubbhelg

Fre 9. – søn 11. september

Seilfly

Klubbhelg

Fre 16. – søn 18. september

Modellfly/seilfly

Klubbhelg

Fre 23. – søn 25. september

Aktivitetsfri

Elgjakt

Fre 30 sep. – søn 2. oktober

Aktivitetsfri

Elgjakt

Fre 7. – søn 9. oktober

Seilfly

Klubbhelg

Fre 14. – søn 16. oktober

Aktivitetsfri

 

Fre 22. – søn 24. oktober

Seilfly

Klubbhelg

Fre 28. – søn 30. oktober

Seilfly

Klubbhelg

Last ned tabellen (PDF)

 

Retningslinjer for aktivitetene 2022:

I forbindelse med utøvelse av aktiviteter som varer mer enn tre dager plikter den enkelte aktivitetsutøver å informere naboer langs Elvenesveien (fra brua og til porten). Dette skal gjøres ved skriftlig informasjon lagt i postkassene. Kopi av informasjon sendes på e-post til bjorn@arenaelvenes.no.

Arena Elvenes er et åpent område for friluftsaktiviteter. Det skal tilrettelegges for at allmennheten skal kunne benytte stranda på Elvenes i området fra flystripa og i retning elva.

I tillegg til det som fremkommer av Årshjulet vil det være slik at flystripa er åpen for enkeltflyvninger. Organisert bruk av flystripa skal ikke foregå ut over det som fremgår av Årshjulet.

For uorganisert modellflyging gjelder følgende:

Utøver skal være medlem i Norges luftsportsforbund, og ha med seg medlemsbevis. Dette skal forevises ved forespørsel fra Astafjord Utvikling.

Priser for modellfly flyvning (gjelder pr person): Årskort kr 400,- dagskort kr 100,-

Før flyvning skal aktivitet meldes på e-post til bjorn@arenaelvenes.no, meldingen skal inneholde: navn, adresse, telefonnummer og medlemsnummer i Luftsportforbundet.

Flyvning skal foregå med utgangspunkt i øvre sanitærbygg, og fortrinnsvis foretas vekk fra bebyggelsen, inkludert Flåget.

Ved annen flytrafikk skal modellfly landes og holdes på bakken.

Flyvning kan foregå til følgende tider:

Tirsdager og torsdager kl. 12-19. Første dato tirsdag 19. mai, siste dato torsdag 22. september. Ved arrangement ut over tre dager vil enkeltdager kunne bli stengt.