Astafjord Utvikling AS

Astafjord Utvikling AS er eid av Salangen kommune, og har avtale om førstelinjetjeneste for næringslivet i Salangen. Næringsdrivende og gründere som har behov for støtte og veiledning kan henvende seg til Astafjord Utvikling (AU).

AU driver med næringsutvikling, prosjektledelse og har i tillegg ansvaret for å drifte og utvikle Arena Elvenes, inkludert tilhørende bygninger og infrastruktur.
Arena Elvenes er en nedlagt øvingsleir og hjem til Nord-Norges første flyplass. Eiendommen ligger ca 12 km nord for Sjøvegan sentrum og grenser til Salangsvassdraget. Salangen kommune eier Arena Elvenes, som skal være en arena for sivil og militær samhandling, fritidsarrangement, aktiviteter, samt nærings- og regional utvikling.

Åpningstider

Mandag-fredag: 08:00-15:30

Kontaktdetaljer

Kontor: Strandveien 41 (TK-bygget), 9350 SJØVEGAN

Bjørn Nordmo, mob. +47 91700556, e-post bjorn@arenaelvenes.no

Trude Berg, mob. +47 48033414, e-post trude@arenaelvenes.no