Helsestasjonens arbeidsoppgaver

 • Helsestasjon 0 – 5 år
 • Hjemmebesøk
 • Sped- og småbarnsundersøkelser
 • Foreldreveiledning, rådgivning og helseopplysning – individuelt og i gruppe
 • Vaksinasjon. Informasjon om koronavaksine
 • Sosialt nettverksarbeid - barselgrupper og åpen helsestasjon.
 • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper

Skolehelsetjenesten

 • Helseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning individuelt og i gruppe.
 • Vaksinasjon
 • Samarbeid med foreldre, skolen og andre aktuelle instanser
 • Miljørettede tiltak – fokus på elevenes arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper.
 • Åpen dør” på Salangen skole – tilgjengelig for elevene:

  Se når helsesykepleier er på Salangen skole

  Helsesykepleier på videregående skole

  mandag kl. 09.00 - 15.00
  onsdag kl. 09.00 - 15.00

Helsestasjon for ungdom

 • Helsestasjon for ungdom er åpen hver torsdag fra kl. 13.00 til 15.00.
 • Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud til ungdom i aldersgruppen 15 til 24 år.
 • Helsestasjon for ungdom er bemannet med lege og helsesøster som kan bidra med veiledning, rådgivning og helseopplysning i forhold til:
  • Ungdom, samliv og seksualitet
  • Psykisk helse
  • Somatisk helse
  • Livsstil og helse
  • Ungdom med spesielle behov
  • Tverrfaglig samarbeid

Jordmortjenesten

Jordmor er tilstede en gang i uka.
Jordmor tilbyr oppfølging i svangerskapet, tidlig hjemmebesøk etter fødsel og etterkontroll etter fødsel.

Flyktninghelsetjenesten

 • Helseundersøkelse av nyankomne flyktninger og asylsøkere
 • Helseopplysning og veiledning
 • Psykososialt arbeid
 • Oppfølgingsarbeid
 • Vaksinasjon

Miljørettet helsevern/smittevern

 • Reisemedisin – rådgivning og vaksinasjon
 • Tuberkulosearbeid
 • Annet smittevernarbeid: forebygge sykdom som Hiv, Hepatitt etc.
 • Helseopplysning

Bemanning

 • Marit Sagerup, ledende helsesykepleier i 100% stilling. 
  Ansvar for den daglig administrative og sykepleiefaglige ledelsen av helsesøstertjenesten.
  Ansvar for mottaket og flyktninghelsetjenesten.
 • May-Elin Kristoffersen, helsesykepleier i 100 % stilling – Sped-/småbarn og  videregående skole.
 • Kari Børve, Fungerende helsesykepleier i 100 % stilling - Skolehelsetjenesten
 • Ann-Karin Bergland Krøtø 30 % jordmortjenesten