Om barnehagen

Barnehagen ligger på Vasshaug og har mye skog og store grøntarealer rundt. Vi har bålplass og grillhytte som gir fine muligheter til uteaktiviteter. Barna kan utfolde seg og kreativiteten blomstre. Gode opplevelser, mestring og læring er viktige stikkord for oss. 

 

Reduksjon av foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehagen - Søknadsfrist

Vi minner om retten til å søke reduksjon av foreldrebetalingen/gratis kjernetid i barnehagen. Elektronisk søknadsskjema for dette finnes på kommunens hjemmeside (Se Skjema nederst på denne siden).

  • Redusert foreldrebetaling:

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.  Ordningen går ut på at ingens skal betale mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt pr. barn.

  • Gratis kjernetid:

Alle 2-, 3-, 4- og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timers gratis oppholdstid i barnehage pr. uke.

Fra 1. august 2024 er inntektsgrensen 642 700 kroner.

Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. 

 

For at reduksjonen skal gjelde fra og med august er søknadsfristen 30.06.2024.

Søknader datert etter denne dato blir å gjelde fra 1. i påfølgende måned.