19. mars: Viktig info om munnbind, flg. gjelder for barnehagen:

For å forebygge og redusere smitte blir følgende gjeldende for Vasshaug barnehage fra mandag 22. mars tom fredag 9. april:

  • Alle besøkende, også foreldre/foresatte eller søsken som bringer og leverer barna i barnehagen, SKAL bruke munnbind. Det er noen tilgjengelig ved inngangen, men vi oppfordrer dere til å ta med eget. Husk fremdeles håndvask og smittevernrutiner.
  • Barn og ansatte må ikke bruke munnbind.
  • Kun 1 forelder til hvert barn kan komme inn i barnehagen på hver avdeling.
  • Søsken som går i barnehagen kan IKKE komme inn på avdeling, men vente ute eller i yttergangen.
  • Søsken som går på skolen kan IKKE være med inn i barnehagen.
  • HUSK ingen syke kan komme i barnehagen
  • Det blir egne påskekohorter med sammenslåing av avdelinger og ansatte mandag 29. mars og tirsdag 30. mars ut fra meldt behov. ( jfr udir smittvernveileder)

LES KOMPLETT INFORMASJONSSKRIV OM DETTE 

Om barnehagen

Barnehagen ligger på Vasshaug og har mye skog og store grøntarealer rundt. Vi har bålplass og grillhytte som gir fine muligheter til uteaktiviteter. Barna kan utfolde seg og kreativiteten blomstre. Gode opplevelser, mestring og læring er viktige stikkord for oss. 

 

Informasjonsskriv

Høst 2020

 

 


Barnehagen ligger på Vasshaug og har mye skog og store grøntarealer rundt. Vi har bålplass og grillhytte som gir fine muligheter til uteaktiviteter. Barna kan utfolde seg og kreativiteten blomstre. Gode opplevelser, mestring og læring er viktige stikkord for oss.