Ergoterapitjenesten

Målgruppe er personer som på grunn av nedsatt funksjon har utfordringer med hverdagslivets aktiviteter i hjem, skole, arbeid eller fritid. Ergoterapeuten bidrar med trening og tilrettelegging der aktivitet og omgivelser stiller utfordringer og krav. Målet er inkludering og deltagelse.

 

Henvisning

Henvisning fra øvrig hjelpeapparat i kommune og spesialisthelsetjeneste. Du kan også ta direkte kontakt på telefon.

Pris

Tjenesten er gratis