Ergoterapitjenesten

Målgruppe er personer som på grunn av nedsatt funksjon har utfordringer med hverdagslivets aktiviteter i hjem, skole, arbeid eller fritid. Ergoterapeuten bidrar med trening og tilrettelegging der aktivitet og omgivelser stiller utfordringer og krav. Målet er inkludering og deltagelse.

  • Kartlegging av hvilke aktiviteter som er viktig for den enkelte å mestre.
  • Vurdering av aktivitet, personens forutsetninger for utøvelse av aktivitet og betingelser i miljøet.
  • Trening og tilpassing av aktiviteter
  • Habilitering og rehabilitering i samarbeid med andre fagpersoner
  • Råd og veiledning i forhold til boligtilpassing, se Boligrådgivningsgruppa.
  • Formidling av tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi (søknad, opplæring og oppfølging)
  • Kommunens kontaktperson for Hjelpemiddelsentralen, lokal informasjon
  • Kommunens syns- og hørselkontakt
  • Ergoterapeuten inngår i kommunens demensteam (Retningslinjer for demensteam)

 

Henvisning

Henvisning fra øvrig hjelpeapparat i kommune og spesialisthelsetjeneste. Du kan også ta direkte kontakt på telefon.

Pris

Tjenesten er gratis

Kontaktinformasjon:

Anne Vestermo Nesje, ergoterapeut.          Tlf 92031528

Adresse: Helsesenterveien 2. 9350 Sjøvegan.