Her kan du være anonym når du ønsker å snakke med noen for å finne ut hva du, eller noen du kjenner, er utsatt for. Du kan ta kontakt på telefon eller mail, avtale dagbesøk eller botid. krisecenter-logo-dark.png

Krisesenteret tilbyr samtaler, støtte, veiledning og hjelper deg å ta kontakt med andre deler av hjelpeapparatet. Krisesenteret er et gratis lavterskeltilbud, og du trenger ingen henvisning.

Krisesenteret i Midt-Troms gir et krisesentertilbud på vegne av 10 samarbeidskommuner: Lenvik, Tranøy, Torsken, Berg, Sørreisa, Dyrøy, Salangen, Lavangen, Bardu og Målselv.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 77 84 52 60

Nettside