Hallen ble totalrenovert i 2009 og fremstår som et velfungerende idrettsanlegg som brukes av grunnskole, videregående skole og lag/foreninger i kommunen. Hallen har 3 saler, kantine, styrketreningsrom, klasse/møterom mm. Bruken administreres av kulturkontoret. Kontaktperson i Salangen kommune er Bjarne Dahlberg (909 75 611)

Basert på innkommende søknader har kulturkontoret i Salangen kommune tildelt treningstid i Salangshallen. Se vedlagt timeplan for å finne deres treningstid.

For all utleie gjelder følgende:

  • Aldersbestemte lag 0 – til og med junior, og pensjonister fra Salangen kommune gis leiefritak
  • Faste leietakere må vike prioritet ved arrangementer

Les hallinstruksen her

 

Gjeldende hallplan (last ned PDF) oppd. 30.09.20

Info om hallplanen og vakthold

Spørsmål omkring den nye treningsplanen rettes til Bjarne Dahlberg på e post; bjarne.dahlberg@salangen.kommune.no eller mobil 909 75 611
 
Til alle leietakerne av Salangshallen,  vil jeg benytte anledningen til å si noe om de viktigste punktene i utleiereglementet som dere er nødt til å følge opp i fremtiden. 
Salangen kommune har nå omorganisert, slik at vi har ansatt flere vakter i hallen, og vaktene har nå fått utarbeidet ny vaktinstruks som de skal følge. Dette vil også få konsekvenser for Dere som brukere av hallen.
 
Her er de viktigste punktene.
  • Vi har en ren og en skitten sone i hallen. Alle brukerne og besøkende må ta av seg utesko i gangen. Det er kun innesko som skal benyttes inne i hallen og garderober.
  • Alle lag og foreninger som trener i hallen må levere inn en liste over trenere og leder som skal lede treningen. Denne oversikten leveres vakten eller kulturkontoret.
  • Alle som skal trene i Salangshallen MÅ ha med en ansvarlig trener / leder under hele treningen. Denne lederen / treneren skal vakta kommunisere med om det er utfordringer som må løses under treningsoppholdet. Dette punktet blir strammet inn, slik at det er ikke anledning til å trene eller drive aktivitet i Salangshallen uten en ansvarlig leder for gruppen tilstede. Ingen trener / leder vil ikke gruppen få anledning til å trene eller drive aktivitet i hallen.
  • Alle brukerne har ansvar for egen trening herunder å rydde tilbake utstyr som er brukt, og lagre dette i utstyrs rom etter anvisning i hvert enkelt rom.
  • Salangshallen er som alle kommunale bygg et røykfritt område, og røyking i og i umiddelbar nærhet til hallen er ikke tillatt.  
Håper denne påminnelsen vil hjelpe vaktene i hallen å utføre sin jobb på en tilfredsstillende måte. 
 
Vedrørende spørsmål om utleiereglementet og instruksene, vær snill å ta kontakt med undertegnede.
 
 
Med vennlig hilsen
Kurt Jan Kvernmo
Kultursjef
Tlf. 900 52 222