Hallen ble totalrenovert i 2009 og fremstår som et velfungerende idrettsanlegg som brukes av grunnskole, videregående skole og lag/foreninger i kommunen. Hallen har 3 saler, kantine, styrketreningsrom, klasse/møterom mm. Bruken administreres av kulturkontoret. Kontaktperson i Salangen kommune er Bjarne Dahlberg (909 75 611)

Basert på innkommende søknader har kulturkontoret i Salangen kommune tildelt treningstid i Salangshallen. Se vedlagt timeplan for å finne deres treningstid.

For all utleie gjelder følgende:

  • Aldersbestemte lag 0 – til og med junior, og pensjonister fra Salangen kommune gis leiefritak
  • Faste leietakere må vike prioritet ved arrangementer

Les hallinstruksen her

Gjeldende hallplan (last ned PDF) oppd. 280219