Hallen ble totalrenovert i 2009 og fremstår som et velfungerende idrettsanlegg som brukes av grunnskole, videregående skole og lag/foreninger i kommunen. Hallen har 3 saler, kantine, styrketreningsrom, klasse/møterom mm. Bruken administreres av kulturkontoret. Kontaktperson i Salangen kommune er Kurt-Jan Kvernmo.

Basert på innkommende søknader har kulturkontoret i Salangen kommune tildelt treningstid i Salangshallen. Se vedlagt timeplan til høyre for å finne deres treningstid.

For all utleie gjelder følgende:

 • Aldersbestemte lag 0 – til og med junior, og pensjonister fra Salangen kommune gis leiefritak
 • Faste leietakere må vike prioritet ved arrangementer

Les hallinstruksen her

Info om hallplanen og vakthold

Spørsmål omkring den nye treningsplanen rettes til Kurt-Jan Kvernmo på e-post kurt-jan@salangen.kommune.no eller mobil 900 52 222.
 
Til alle leietakerne av Salangshallen,  vil jeg benytte anledningen til å si noe om de viktigste punktene i utleiereglementet som dere er nødt til å følge opp i fremtiden. 
Salangen kommune har nå omorganisert, slik at vi har ansatt flere vakter i hallen, og vaktene har nå fått utarbeidet ny vaktinstruks som de skal følge. Dette vil også få konsekvenser for dere som brukere av hallen.
 
Her er de viktigste punktene.
 • Vi har en ren og en skitten sone i hallen. Alle brukerne og besøkende må ta av seg utesko i gangen. Det er kun innesko som skal benyttes inne i hallen og garderober.
 • Alle lag og foreninger som trener i hallen må levere inn en liste over trenere og leder som skal lede treningen. Denne oversikten leveres vakten eller kulturkontoret.
 • Alle som skal trene i Salangshallen MÅ ha med en ansvarlig trener / leder under hele treningen. Denne lederen / treneren skal vakta kommunisere med om det er utfordringer som må løses under treningsoppholdet. Dette punktet blir strammet inn, slik at det er ikke anledning til å trene eller drive aktivitet i Salangshallen uten en ansvarlig leder for gruppen tilstede. Ingen trener / leder vil ikke gruppen få anledning til å trene eller drive aktivitet i hallen.
 • Alle brukerne har ansvar for egen trening herunder å rydde tilbake utstyr som er brukt, og lagre dette i utstyrs rom etter anvisning i hvert enkelt rom.
 • Salangshallen er som alle kommunale bygg et røykfritt område, og røyking i og i umiddelbar nærhet til hallen er ikke tillatt.  

NB! NYTT HØSTEN 2023:

 • Alle som skal benytte Salangshallen enten det er oppe i klatreveggen, sal A,B eller C, eller styrke og spinningsrommet, skal det alltid være en ansvarlig for aktivitetene
 • Vakta har fått klar beskjed om å ikke slippe gruppen inn på trening før ansvarlig instruktør / ansvarlig for treningene er ankommet hallen og er med gruppen på trening.
 • Ansvarlig for aktiviteten skal påse at alt utstyr er ryddet opp og lagt tilbake i utstyrsrommene etter trening, på en slik måte at det er greit for neste gruppe å benytte samme utstyr.
 • Andre personer som ikke er foreldre eller foresatte til barn som trener, skal ikke oppholde seg inne i hallen, verken på tribuner eller ute i foajeen. Disse skal vises ut av hallen, men er hjertelig velkommen tilbake i treningsgrupper som har fått tildelt tid i hallen. Dette kommer vi til å være strenge på i høst og vinter.
Håper denne påminnelsen vil hjelpe vaktene i hallen å utføre sin jobb på en tilfredsstillende måte. 
 
Vedrørende spørsmål om utleiereglementet og instruksene, vær snill å ta kontakt med undertegnede.
 
Med vennlig hilsen
Kurt Jan Kvernmo
Kultursjef
Tlf. 900 52 222