Hallen ble totalrenovert i 2009 og fremstår som et velfungerende idrettsanlegg som brukes av grunnskole, videregående skole og lag/foreninger i kommunen. Hallen har 3 saler, kantine, styrketreningsrom, klasse/møterom mm. Bruken administreres av kulturkontoret. Kontaktperson i Salangen kommune er Bjarne Dahlberg (909 75 611)

Basert på innkommende søknader har kulturkontoret i Salangen kommune tildelt treningstid i Salangshallen. Se vedlagt timeplan for å finne deres treningstid.

For all utleie gjelder følgende:

  • Aldersbestemte lag 0 – til og med junior, og pensjonister fra Salangen kommune gis leiefritak
  • Faste leietakere må vike prioritet ved arrangementer

Les hallinstruksen her

Info om hallplanen og vakthold

Spørsmål omkring den nye treningsplanen rettes til Bjarne Dahlberg på e post; bjarne.dahlberg@salangen.kommune.no eller mobil 909 75 611
 
Til alle leietakerne av Salangshallen,  vil jeg benytte anledningen til å si noe om de viktigste punktene i utleiereglementet som dere er nødt til å følge opp i fremtiden. 
Salangen kommune har nå omorganisert, slik at vi har ansatt flere vakter i hallen, og vaktene har nå fått utarbeidet ny vaktinstruks som de skal følge. Dette vil også få konsekvenser for Dere som brukere av hallen.
 
Her er de viktigste punktene.
  • Vi har en ren og en skitten sone i hallen. Alle brukerne og besøkende må ta av seg utesko i gangen. Det er kun innesko som skal benyttes inne i hallen og garderober.
  • Alle lag og foreninger som trener i hallen må levere inn en liste over trenere og leder som skal lede treningen. Denne oversikten leveres vakten eller kulturkontoret.
  • Alle som skal trene i Salangshallen MÅ ha med en ansvarlig trener / leder under hele treningen. Denne lederen / treneren skal vakta kommunisere med om det er utfordringer som må løses under treningsoppholdet. Dette punktet blir strammet inn, slik at det er ikke anledning til å trene eller drive aktivitet i Salangshallen uten en ansvarlig leder for gruppen tilstede. Ingen trener / leder vil ikke gruppen få anledning til å trene eller drive aktivitet i hallen.
  • Alle brukerne har ansvar for egen trening herunder å rydde tilbake utstyr som er brukt, og lagre dette i utstyrs rom etter anvisning i hvert enkelt rom.
  • Salangshallen er som alle kommunale bygg et røykfritt område, og røyking i og i umiddelbar nærhet til hallen er ikke tillatt.  
Håper denne påminnelsen vil hjelpe vaktene i hallen å utføre sin jobb på en tilfredsstillende måte. 
 
Vedrørende spørsmål om utleiereglementet og instruksene, vær snill å ta kontakt med undertegnede.
 
 
Med vennlig hilsen
Kurt Jan Kvernmo
Kultursjef
Tlf. 900 52 222