Ledelsen ved helse- og omsorgstjenestene vil bruke erfaringene fra pasienter, brukere og pårørende i sitt kontinuerlige arbeid med å styrke kvaliteten på våre helse- og omsorgstjenester. Skjemaet er et viktig ledd i dette arbeidet.

Skjemaet brukes for å gi direkte tilbakemelding til kommunens helse- og omsorgstjeneste, det vil si Pleie- og omsorgstjenesten, Miljøtjenesten, Helseavdelingen og Astafjordlegen.
Skjemaet ligger på kommunens hjemmeside, og kan benyttes for å gi ris og ros, komme med forbedringsforslag, klage eller etterlyse svar på henvendelser.
I skjemaet velger man hvilken enhet henvendelsen gjelder, og den respektive enhetsleder vil deretter motta skjemaene for sin enhet gjennom saks- og arkivsystemet Acos websak+.
Skjemaet ivaretar alle krav til personvern, men personsensitive opplysninger bør unngås.   

Det er også mulig å levere tilbakemeldinger på papirskjema.
Slikt skjema utdeles fra enhetene etter forespørsel, eller finnes i inngangspartiet ved hver enhet.