Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Råd og utvalg

Salangen eldreråd

Eldreråd er et politisk valgt utvalg med hjemmel i Kommuneloven og tilhørende Forskrift.

Bakgrunn og begrunnelse for rådet er i hovedsak at eldre (pensjonister) er svakt representert når de politiske partiene nominerer folk på sikre plasser på sine valglister. Dette blir gradvis skjevere i og med at andelen eldre i befolkningen øker fordi fertiliteten synker i Norge.

Eldrerådet er gitt kun rådgivende myndighet, men har rett til å bli hørt av besluttende organer.

Eldrerådet i Salangen ønsker å være en kanal for påvirkning både for organiserte pensjonister og privatpersoner. Derfor inviterer vi til å bruke oss. Vi har to pensjonistforeninger i kommunen, Salangen Pensjonisforening og Sjøvegan Videregående Skoles Pensjonistforening. De som ikke er med der kan kontakte rådets medlemmer direkte .

For å gjøre oss synlig og lettere tilgjengelig oppretter vi denne nettpresentasjonen. Nedenfor finner dere oversikt over rådets medlemmer og møtedatoer. Øverst her finner du lenke til sakspapirer/protokoller. 

Ta kontakt og hjelp oss å bli et aktivt folkevalgt råd for eldre i Salangen!

 

Rådets medlemmer 2019-2023 er:

 • Jarle Adolfsen Sjøvegan, jaadol@online.no, tlf 90123106
 • Hans Nikolaissen Løksebotn, haeralf@gmail.com, tlf 95172740
 • Jørunn Rognsaa Rognsa, jrognsaa@gmail.com, tlf 40286102
 • Svein Prestbakk Øvre Salangen, sveinjp@gmail.com, tlf 90076273
 • Inessa Forsgren Laberg, inessapf@online.no, tlf 90988829

Varamedlemmer er:

 • Kirstin Rønning
 • Roald Østvik
 • Karin Østvik
 • Enok Sommerseth
 • Astrid Tunheim

SAKSPAPIRER, PROTOKOLLER, MØTEDATOER:

Protokoller 2022:

Protokoller 2021:

Skjema

 

Salangen ungdomsråd

Ungdomsrådet i Salangen er ungdommens talerør til de lokale politikerne og vi er her for at ungdom ikke skal bli glemt. Vi blir valgt inn for ett år av gangen hvor vi prøver å ha medlemmer som er fra litt over alt, i tillegg er det fast at det skal være to representanter fra EM (Enslige mindreårige) og elevrådet ved Salangen skole. Årets råd har 11 medlemmer som er mellom 13 og 19 år.

Medlemmer:

 • Leder: Emma Lind
 • Politisk nestleder: Oda Haugland
 • Organisatorisk nestleder: Synne Sagerup
 • Kasserer: Maiken Andreassen
 • Sekretær: Emma Mortensen
 • Medlem: Tobias Olsen
 • Medlem: Mirra Olsen
 • 1. Vara: Selina Hogstad
 • 2. Vara: Emily Amundsen
 • 3. Vara: Oda Nygård
 • 4. Vara: Storm Bendiksen

Kontaktinformasjon:

Mail: salangenungdomsrad@gmail.com
Instagram: @salangenungdomsrad

Saklister/protokoller:

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Alle kommuner og fylkeskommuner skal etter kommuneloven § 5-12 opprette råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse er rådgivende medvirkningsorganer i kommuner og fylkeskommuner. Hver kommune og hver fylkeskommune skal ha råd for personer med funksjonsnedsettelse, og dette kravet følger av kommuneloven § 5-12. Les mer om dette her

Rådets medlemmer 2019-2023:

 • Wenche Kanstad, wenche.kanstad@wekan.online.no, tlf 458 61 880       Leder
 • Nils-Helge Dahlberg, n-dahlbe@online.no, tlf 908 71 409                          Nestleder
 • Elisabeth Isaksen, isaksene@hotmail.com, tlf 913 97 449
 • Ågot Voll, agotvoll@gmail.com, tlf 991 14 184
 • Hjørdis Kanstad, hj-kanstad@online.no, tlf 404 53 286

Varamedlemmer er:

 • Are Apeland
 • Nicolay Nordmo
 • Anna Aglen Løkse
 • Elsa Normannseth
 • Karl J. Kanstad

Sakspapirer/protokoller:

Innkallinger:

Konfliktrådet

Konfliktrådet er et tilbud til alle, uavhengig av alder. Tjenesten er gratis og tilbys over hele landet.

Konfliktrådet behandler både straffbare forhold og sivile konflikter. I straffesaker er mekling et viktig alternativ til tradisjonelle straffereaksjoner – og den eneste reaksjonsformen som legger til rette for at offer/klager/fornærmede og gjerningsperson kan møtes sammen med en upartisk mekler.

Flesteparten av de ca. 7-8000 sakene som årlig oversendes konfliktrådet kommer fra politiet, men tendensen er at også flere privatpersoner henvender seg for å få bistand. Eksempler på type saker i konfliktrådet er lovbrudd som skadeverk, trusler, innbrudd, mobbing, tyverier - og sivile konflikter som gjelder naboer, familie, husleie eller arbeidsplassen.

LES MER OM KONFLIKTRÅDET

 • Skjema
 • Tjenestebeskrivelser
 • Dokumenter
 • Lenker
Møte-ill

Sist oppdatert 07. juli 2022