Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Råd og utvalg

Salangen eldreråd

Eldreråd er et politisk valgt utvalg med hjemmel i Kommuneloven og tilhørende Forskrift.

Bakgrunn og begrunnelse for rådet er i hovedsak at eldre (pensjonister) er svakt representert når de politiske partiene nominerer folk på sikre plasser på sine valglister. Dette blir gradvis skjevere i og med at andelen eldre i befolkningen øker fordi fertiliteten synker i Norge.

Eldrerådet er gitt kun rådgivende myndighet, men har rett til å bli hørt av besluttende organer.

Eldrerådet i Salangen ønsker å være en kanal for påvirkning både for organiserte pensjonister og privatpersoner. Derfor inviterer vi til å bruke oss. Vi har to pensjonistforeninger i kommunen, Salangen Pensjonisforening og Sjøvegan Videregående Skoles Pensjonistforening. De som ikke er med der kan kontakte rådets medlemmer direkte .

For å gjøre oss synlig og lettere tilgjengelig oppretter vi denne nettpresentasjonen. Nedenfor finner dere oversikt over rådets medlemmer og møtedatoer. Øverst her finner du lenke til sakspapirer/protokoller. 

Ta kontakt og hjelp oss å bli et aktivt folkevalgt råd for eldre i Salangen!

 

Rådets medlemmer 2023-2027 er:

 • Inger Bakkemo, inger-bakkemo@hotmail.com
 • Jon Ingolf Myrmel, jon.myrmel@gmail.com
 • Svein Prestbakk, sveinjp@gmail.com
 • May Heitmann Knutsen, ma-heitm@online.no
 • Torhild Aglen, t-agle@online.no

Varamedlemmer er (personlige):

 • Kirstin Rønning
 • Agnar Fossbakk
 • Astrid Tunheim
 • Agnes Amundsen
 • Hans Nikolaisen

Vi gjør oppmerksom på at leder og nestleder ikke valgt ennå. De blir valgt i første møte og settes opp etter dette møtet.


SAKSPAPIRER, PROTOKOLLER, MØTEDATOER:

Protokoller 2024:

Innkalling til møter 2024:

Innkalling til møter 2023:

Protokoller 2023:

Innkalling til møter 2022:

Protokoller 2022:

Protokoller 2021:


Tidligere dokumenter:

Skjema

 

Salangen ungdomsråd

Ungdomsrådet i Salangen er ungdommens talerør til de lokale politikerne og vi er her for at ungdom ikke skal bli glemt. Vi blir valgt inn for ett år av gangen hvor vi prøver å ha medlemmer som er fra litt over alt, i tillegg er det fast at det skal være to representanter fra EM (Enslige mindreårige) og elevrådet ved Salangen skole. Årets råd har 10 medlemmer som er mellom 13 og 19 år.

Medlemmer:

 • Leder: Emma Mortensen
 • Nestleder: Ole Sigurd Wiggen Prestbakkmo
 • Sekretær: Solveig Aglen Losvik
 • Medlem: Oda Nygård
 • Medlem: Maiken Helen Andreassen
 • Medlem: Erlend Seipajarvi Daleng
 • Kasserer: Henrik Fjellstad
 • 1.Vara Ida Christin Johansen
 • 2.vara: Alexander Johansen

Møteplan for Ungdomsrådet 2023 (PDF)

Kontaktinformasjon:

Mail: salangenungdomsrad@gmail.com
Instagram: @salangenungdomsrad

Saklister/protokoller:

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Alle kommuner og fylkeskommuner skal etter kommuneloven § 5-12 opprette råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse er rådgivende medvirkningsorganer i kommuner og fylkeskommuner. Hver kommune og hver fylkeskommune skal ha råd for personer med funksjonsnedsettelse, og dette kravet følger av kommuneloven § 5-12. Les mer om dette her

Rådets medlemmer 2023-2027 (Leder og nestleder blir valgt på møte tirsdag 30. april.):

 • Leder: Anders Dahlberg-Kittelsaa epost: kittelsaa62@gmail.com tlf: 466 29 649
 • Nestleder: Wenche Kanstad – epost: wekan@online.no tlf: 458 61 880
 • Elisabeth Isaksen epost: isaksene@hotmail.no tlf: 913 97 449
 • Tormod Aglen epost: t-agle@online.no tlf: 909 53 180
 • Hjørdis Kanstad epost: hj-kanst@online.no tlf: 404 53 286

Varamedlemmer er:

 • Anna Aglen Løkse tlf: 993 48 480
 • Kyrre Tunheim tlf: 476 54 737
 • Nils-Helge Dahlberg-Kittelsaa tlf: 908 71 409
 • Gunn-Randi Svinsaas tlf: 992 25 664
 • Herleif Kristoffersen tlf: 468 92 440

Informasjonssak:

NAV akuttvakt tolk - informasjon om tjeneste for døve og hørselshemmede (publisert 19.01.23) (PDF)

Sakspapirer/protokoller:

Innkallinger:

Konfliktrådet

Konfliktrådet er et tilbud til alle, uavhengig av alder. Tjenesten er gratis og tilbys over hele landet.

Konfliktrådet behandler både straffbare forhold og sivile konflikter. I straffesaker er mekling et viktig alternativ til tradisjonelle straffereaksjoner – og den eneste reaksjonsformen som legger til rette for at offer/klager/fornærmede og gjerningsperson kan møtes sammen med en upartisk mekler.

Flesteparten av de ca. 7-8000 sakene som årlig oversendes konfliktrådet kommer fra politiet, men tendensen er at også flere privatpersoner henvender seg for å få bistand. Eksempler på type saker i konfliktrådet er lovbrudd som skadeverk, trusler, innbrudd, mobbing, tyverier - og sivile konflikter som gjelder naboer, familie, husleie eller arbeidsplassen.

LES MER OM KONFLIKTRÅDET

Møte-ill

Sist oppdatert 07. juni 2024