Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Snøskuterløypen i Salangen

På denne siden finner du både løpende informasjon om løypen (istykkelse/ev. stenging osv.) samt utdypende informasjon om etablering av løypen.  
Kommunestyret i Salangen vedtok i sak 60/19 å etablere snøskuterløype i kommunen. Løypen er etablert i henhold til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Den skal kartfestes og det skal vedtas bestemmelser om bruken av løypa, herunder bl.a. fart og kjøretider (som forskrift). På denne siden finner du fortløpende informasjon om status.

FINN LØYPEKART HER

snøskuterbefaring 1

Aktuelt

Skuterløypen stenges 26. april

Hele løypenettet stenges

Fra 26. april stenges skuterløypenettet i Salangen. Elvene er i ferd med å gå opp i traséene, det anses ikke som forsvarlig å holde løypene åpne. Skil...
Snøskuterbefaring-ill.

Status snøskuterløype per 31.03.2022

Kommunestyret i Salangen vedtok i sak 60/19 å etablere snøskuterløype i kommunen. Løypa skal etableres i henhold til lov om motorferdsel i utmark og v...
Foreslåtte traseer

Arbeid med snøskuterløyper

I oppstartsvarselet for saken (datert 21.05.21) ble det bedt om innspill til arbeidet, heriblant løypeforslag.