Astafjordlegen ble etablert høsten 2019 og har en felles ledelse. Astafjordlegen bygger på at det skal være lokal drift ved alle legekontorene, men legger til rette for et faglig og ressursmessig samarbeid mellom kommunene.

Målet er å skape en fremtidsrettet og robust tjeneste for innbyggerne i kommunene samtidig som organiseringen ivaretar krav til offentlige myndigheter.