Søknad om transporttjenestekort (TT-kort)

Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen). Formålet med transporttjenesten er å gi et transporttilbud til mennesker som pga. en varig funksjonshemming, er helt eller delvis avskåret fra å bruke ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet gis i form av dør-til-dør-transport, slik at de har muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkning. Tildelt beløp skal finansiere fritidsreiser. Det skal ikke benyttes til jobb, studier, lege/ fysioterapi og eller andre tjenester som dekkes av folketrygden. 

Du søker her på skjema som gjelder alle pleie-og omsorgstjenester

 

Viktige telefonnummer

Samhandlingstelefon for sykehus:

 
Hjemmetjenesten 468 54 750
Institusjon 991 52 845
Vaktrom Solstua SABE tlf. 991 52 845/  tlf. 452 39 175 ( hele døgnet)
Vaktrom Blåklokka tlf. 975 66 957
Hjemmetjenesten:  
Mobil 1 tlf. 915 29 849 (08.00-15.00)
Mobil 2 tlf  481 77 938 (08.00-15.00)
Mobil 3 tlf. 975 96 248 (08.00-22.00)
Mobil 4 tlf. 911 39 647 (08.00-22.00)
Vaktrom tlf. 920 43 806 ( ons. og torsd.)
   
Øivind Kongsjorden, kommunalsjef helse og omsorg tlf. 991 06 948 (hver dag)
Tove Utmo, avd. leder SABE og hjemmetjenesten tlf. 934 31 002
Kontorfullmektig: Tor Ragnar Ovesen  tlf. 920 46 744  (man-tors)
Salangen Dagsenter tlf 922 10 479 (man,tirs,tors)