Søknad om transporttjenestekort (TT-kort)

Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen). Formålet med transporttjenesten er å gi et transporttilbud til mennesker som pga. en varig funksjonshemming, er helt eller delvis avskåret fra å bruke ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet gis i form av dør-til-dør-transport, slik at de har muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkning. Tildelt beløp skal finansiere fritidsreiser. Det skal ikke benyttes til jobb, studier, lege/ fysioterapi og eller andre tjenester som dekkes av folketrygden. Les mer om ordningen på tromsfylke.no

NB! Det er nå fortløpende behandling av søknader om TT-kort og den tidligere ordningen med søknadsfrist 2 ganger i året gjelder ikke lenger. 

Saksbehandling:

Søknad, med legeerklæring, sendes Pleie og omsorgstjenesten, Kongsveien 1, 9350 SJØVEGAN. Salangen kommune skal innhente de opplysninger som er nødvendig for å avgjøre saken og søknaden vil bli behandlet i første Omsorgsteam etter søknadsfristens utøp. Svar på søknaden på TT- kort vil komme fra Salangen kommune. Ved innvilget søknad  vil TT- kortet bli tilsendt i posten fra Rogaland Taxi og være gjeldende fra 01.07 ved søknadsfrist 01.05 og fra 01.01.ved søknadsfrist 01.10. Vedtaket kan enten være livlangt eller gjeldende for 2 år, avhengig av bakgrunnen for søknaden. Dette vil stå i vedtaket . Hvis vedtaket er gjeldende for 2 år, må det søkes på nytt innen søknadsfristendet året vedtaket går ut.

Klagebehandling:

Ved avslag kan vedtaket påklages til Salangen kommune pleie og omsorgtjenesten,  som gjør en ny vurdering i påfølgende omsorgsteam.

Du har flere alternativer for å søke:

  • Fyll ut søknadsskjema (last ned PDF)
  • Henvend deg til legekontoret på Helsesenteret
  • Henvend deg til pleie-og omsorgstjenesten på SABE, Kongsveien 1, 77 17 20 81 / 82. 

 

Viktige telefonnummer

Samhandlingstelefon for sykehus:

 
Hjemmetjenesten 468 54 750
Institusjon 991 52 845
Vaktrom Solstua SABE tlf. 991 52 845/  tlf. 452 39 175 ( hele døgnet)
Vaktrom Blåklokka tlf. 975 66 957
Hjemmetjenesten:  
Mobil 1 tlf. 915 29 849 (08.00-15.00)
Mobil 2 tlf  481 77 938 (08.00-15.00)
Mobil 3 tlf. 975 96 248 (08.00-22.00)
Mobil 4 tlf. 911 39 647 (08.00-22.00)
Vaktrom tlf. 920 43 806 ( ons. og torsd.)
   
Pleie og omsorgsleder: Kristin Fjærvoll tlf. 991 06 948 (hver dag)
Kontorfullmektig: Tor Ragnar Ovesen  tlf. 920 46 744  (man-tors)
Avdelingsleder hjemmetjenesten: Karianne Dørum tlf. 468 54 750  (3 dg/uke)
Salangen Dagsenter tlf 922 10 479 (man,tirs,tors)