Hero Norge AS overtar drifta av mottaket EMA

Hero Norge AS har overtatt driften av mottaket EMA med 35 plasser for enslige mindreårige i alderen 15 – 18 år (fra 1. juli  2022).