Hvilke tilbud har vi?

  • Undersøkelse, forebygging og behandling av ulike muskel-, skjelett- og nevrologiske skader/sykdommer.
  • Opptrening etter skade og/eller i forbindelse med operasjon
  • Firemånederskontroll av småbarn
  • Gruppetrening
  • Tverrfaglig samarbeid med helsestasjon, skolehelsetjenesten, lege og andre instanser.

I vår tjeneste har vi fokus på at pasienten selv skal kunne unytte egne ressurser, og bidra aktivt i å bedre sin egen helse.

Gruppetrening

Bevegelsesgruppe:

Målet med gruppen er å øke/vedlikeholde styrke og bevegelighet. Øvelsene gjennomføres sittende eller stående med støtte fra stol.

  • Tid: Tirsdager kl. 12.30
  • Sted: "Toppen" på SABE, 2. etg
  • Pris: Gratis.

Timebestilling/henvisning

Du trenger ikke henvisning fra lege for å få time hos fysioterapeut. Ta kontakt direkte via telefon eller bruk vårt kontaktskjema.

KONTAKTSKJEMA (PDF)

Ventetid

Per dags dato har vi dessverre lange ventelister, og beklager ulempen dette måtte medføre. Ved akutte behov vil ventetiden ligge på ca. 1-3 uker. Mer informasjon om dette får du ved kontakt med tjenesten.

 

Egenandel og frikort

Du må betale egenandel hos fysioterapeut, betalingen skjer via faktura som du mottar i posten. Fra 1. januar 2021 er det kun én frikort-ordning i Norge. Det nye frikorttaket er på 2460 kroner. 

Enkelte pasienter betaler ikke egenandel, det gjelder blant annet barn under 16 år. Mer informasjon om egenandeler finner du på helsenorge.no.
 
Hvis du ikke møter til timen og ikke har gitt beskjed minst 24 timer i forveien, må du betale et gebyr for hele timen. Dette gjelder selv om du har frikort eller er fritatt for egenandel. 
 
For oppdatert informasjon om takster hos fysioterapeut, se linken:
 

HELSENORGE