Ordfører i Salangen kommune er Simon Løvhaug (SP)

Ordføreren er Salangens fremste folkevalgte representant og kommunens ansikt utad. Ordfører ivaretar alle større representasjonsoppgaver for kommunen. 

En sentral oppgave for ordføreren er å arbeide for utvikling av kommune og lokalsamfunn, herunder bidra til næringsutvikling.

Ordføreren har ansvar for innkalling til møter i kommunestyret og formannskapet. Ordføreren leder møtene i disse organer.
 
Ordføreren er kommunens rettslige representant jf kommunelovens §9

Ordføreren er bindeleddet mellom administrativt nivå og politisk nivå i kommunen.
 

Varaordfører

Mathias A. Jensen (H) er varaordfører i Salangen kommune. 

  • E-post: Mathias.Jenssen@salangen.kommune.no
  • Telefon: 907 32 592