Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlig vigsel etter tingrettene. For Salangen kommune innebærer dette at ordfører, varaordfører og administrasjonssjef har fått myndighet til å vie kommende ektepar, både tilhørende Salangen eller utenfra.

Vigsler kan gjennomføres på alle virkedager og seremonien skal fortrinnsvis gjennomføres i kulturhusets fasiliteter. Vigsler skal tilbys gratis.

Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo ser fram til å overta denne høytidelige og symbolsk viktige oppgaven. Hvis man skjeler til tallene for antall vigsler de siste årene, regner kommunen med at det vil bli gjennomført 2-3 årlige borgerlige vigsler i kommunen i årene som kommer. «Vi vil gjerne at det tallet blir langt større», sier Prestbakmo. Både for de som er bosatt i kommunen og de som ikke har noen tilhørighet. «Tenk så stas hvis par fra fjern og nær vil komme hit til Salangen for å gifte seg? Vi kan i hvert fall forsikre alle om at vi vil gjøre vårt ytterste for at våre seremonier gjennomføres på en verdig måte og ikke minst tilpasset brudeparets ønsker», sier ordføreren.

Ytterligere informasjon om den praktiske gjennomføringen og vilkår for vielsen, finner du i veilederen (øverst på sida her).