Hva er bostøtte? 

Bostøtte er for personer og husholdninger med lav inntekt og høye boutgifter. Du må være fylt 18 år for å få bostøtte. Boligen din må være helårsbolig med egen inngang, bad og toalett og med mulighet for hvile og matlaging. Alle i boligen må være registrert på boligadressen i folkeregisteret.

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

Kommunehuset, Strandveien 33.
 

Hvordan søker jeg?

Det er enkelt og raskt å søke elektronisk. Du finner mer informasjon om hvem som kan søke og hvordan du søker på husbanken.no. Der kan du også sjekke om du har rett til bostøtte via vår søk elektronisk.pngkalkulator. Har du flere spørsmål ta kontakt med din kommune eller bydel. Fristen for å søke er den 25. i hver måned.

 

 

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Regelverk

•    Lov om bostøtte (lenke til Lovdata)
•    Forskrift om bustøtte (lenke til Lovdata)