Det er opprettet en boligrådgivningsgruppe i Salangen. Gruppa er kommet i stand i hht ”Samarbeidsavtale om tilpasning av bolig” mellom kommunen og NAV Hjelpemiddelsentral. Boligrådgivningsgruppa har kompetanse innen økonomi, bygningsmessige forhold og funksjonsutredning. Tverrfaglig og tverretatlig boligrådgivning er et tilbud til mennesker med nedsatt funksjon for å få løst behov for en tilpasset og hensiktsmessig bolig

Gruppa består av Åse Movik ( økonomikonsulent), Børge Lind ( teknisk avd) og Anne Vestermo Nesje (ergoterapeut).

Kontaktperson er ergoterapeut Anne Vestermo Nesje, 920 31 528