Følgende avfallsfraksjoner må man betale ekstra for:

 • Rivingsavfall 
  • Trevirke og bygningsplater 
  • Fastmonterte innredninger 
  • Trykkimpregnert treverk* 
  • Gulvbelegg** 
  • Isolasjonsprodukter** 
  • Vinduer/vindusglass og dører** 
  • Vegg-veggteppe 
  • Toalett/servant/dusjkabinett 
  • *er farlig avfall 
  • **kan være farlig avfall


Farlig avfall ut over de 1.000 kg som kan leveres gratis ved miljøstasjon.