Følgende avfallsfraksjoner må man betale ekstra for:

Rivingsavfall :

  • Trevirke og bygningsplater 
  • Fastmonterte innredninger 
  • Trykkimpregnert treverk* 
  • Gulvbelegg** 
  • Isolasjonsprodukter** 
  • Vinduer/vindusglass og dører** 
  • Vegg-veggteppe 
  • Toalett/servant/dusjkabinett

*er farlig avfall 

**kan være farlig avfall