NAV-kontoret er utformet slik at du kan løse mange oppgaver selv. Vi har PCer du kan benytte, og på våre sider på nav.no finner du mye informasjon og har mulighet for å: 

NAV som samfunnsaktør

NAV skal være en samarbeidspartner og pådriver for å inkludere flere i arbeid og aktivitet. Arbeidsgivere, leger, partene i arbeidslivet, brukerorganisasjoner og andre aktører har betydelig kompetanse som er viktig for NAV. På samme måte er våre metoder, verktøy og kunnskap viktig for dem. 

God kontakt med arbeidsgiverne er nødvendig dersom vi skal lykkes i å få flere i arbeid og færre på stønad. Vi har et bredt spekter av virkemidler og tiltak for å beholde personer i arbeid eller for å gi innpass i arbeidslivet. Arbeidsgivere med rekrutteringsbehov kan registrere ledige stillinger på arbeidsplassen.no eller melde det til oss. Vår markedsrådgiver kan kontaktes på tlf 980 37 327.

Sosiale tjenester i NAV-kontoret

NAV-kontoret gir råd, veiledning og økonomisk sosialhjelp. Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan du få hjelp gjennom Kvalifiseringsprogrammet (Last ned mer info). NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy kan motta digital søknad om økonomisk sosialhjelp. Digital søknad: nav.no/sosialhjelp -  Papirsøknad

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv. Mer informasjon finner du på nav.no. Du kan også ringe 800GJELD (800 45 353) - økonomirådstelefonen i NAV.

Gjeldsrådgiver treffes på NAV kontoret hver tirsdag, onsdag og torsdag, etter avtale.

Åpningstider og tilgjengelighet:

Tilgjengelig for avtaler, veiledning på telefon eller digitalt:

Mandag – fredag 0800-1530

Åpent for henvendelser uten avtale, på Sjøvegan: torsdager 1200-1400

Kontakt oss på NAV kontaktsenter: 55 55 33 33