Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving skatteetaten logo.pngog kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen må innbygerne henvende seg til skatteetaten hvis de har spørsmål som gjelder skatt.

Mer informasjon vil bli lagt ut på skatteetaten.no.

Eventuelt ring tlf 800 80 000. Åpningstidene er fra kl 09:00 til 15:30

Oppgavene som overføres til skatteetaten 1. november 2020 er blant annet:

 

  • behandling av restskatt
  • skattepenger til gode
  • tilleggsforskudd
  • forskuddstrekk
  • arbeidsgiveravgift
  • motregning
  • utleggstrekk knyttet til skattekrav
  • skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift