Mer om korttids-og langtidsopphold

For  korttids - og langtidsopphold betales det vederlag ihht "Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester" - link.
Avlastningsopphold/avlastningstiltak i institusjon er gratis.

Fra 01.07.2017 er kommunen forpliktet til å lage en kommunal forskrift for sykehjemsplass, som skal innholde kriterier for langtidsopphold i sykehjem.
Langtidsopphold i sykehjem kan som hovedregel bare gis hvis alle andre tiltak og tjenester er prøv ut og ikke har ført til forsvarlige og nødvendige tjenester

Les forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, vedtatt 12.06.17 i sak 30-17 (PDF)