Kontaktinformasjon:

  • Inge Fredheim, enhetsleder:
    E-post: inge.fredheim@salangen.kommune.no
    Telefon: 900 25 730
  • Besøksadresse: Strandveien 41 Sjøvegan