Her kan du lese alle Kriterier for tildeling av tilskudd til private veier i Salangen kommune (Last ned PDF 75 kb).

Noen av kriteriene som må oppfylles for å komme i betraktning:

  • Den private veien må føre til fast bosetting
  • Veilengden må være minimum 400 meter (se tips nederst på denne siden)
  • Dersom det er en felles vei eller veisystem med flere oppsittere hvor felles brøyting/ vedlikehold faller naturlig, skal oppsitterne samle seg bak en søker som også blir ansvarlig for bruken av et eventuelt tilskudd. Før utbetaling av tildelt tilskudd må søker fremlegge bekreftelse på fullmakt fra eventuelt andre oppsittere. 

Søknadsfrist for å søke om brøytetilskudd av privat vei er 12. november i 2023.

Link til kommunalt vedtak i k-styret 12.06.23 i sak 42/23

HER FINNER DU SØKNADSSKJEMA

Finn vegnummer og lengde

  • Vegnummer og veglengde skal brukes i din søknad
  • Du kan bla. bruke vegkart på vegvesenet.no for å finne nummer på din private vei.
  • Zoom inn på din vei, klikk på vegen og du får opp en boks der veinummeret står; du er ute etter PV (privat vei) + et 3 til 6 siffer. F.eks "PV9886" som i eksempelet på bildet.
  • Lengden på vegen finner du ved å bruke linjalverktøyet til venstre på kartet

veinummer-lengde.png