I dag finnes det sikker og enkel teknologi for digitale tilsyn

Nattugla er et kamera for gjennomføring av digitale tilsyn. Fordelene er mange. For det første vil man på en mye bedre måte begrense hvem som har tilgang til brukerens hjem, og det er svært enkelt å se i ettertid hvem som gjennomfører tilsyn, og når tilsyn blir gjennomført. Man slipper å bli forstyrret av at en person som kommer inn i huset. Det er en trygghet i å vite at noen kan se hva som skjer om f.eks. en trygghetsalarm utløses. 

Nattugla er designet for å være diskré, sikker og enkel å bruke. Den monteres opp der det er mest hensiktsmessig. På den måten kan man se om tjenestemottakeren har det bra, eller om det er nødvendig å dra på et fysisk tilsyn. 

Norge har etablert noen “kjøreregler” for denne typen teknologi, som ofte omtales som velferdsteknologi. Easymeeting har vært gjennom en omfattende godkjenningsprosess, og har blitt godkjent som leverandør av velferdsteknologi av Norsk helsenett.  Både Easymeeting som leverandør og kunden forplikter seg til å følge de strenge reglene som følger bruken av slikt utstyr. I tillegg skal tjenestemottaker eller pårørende godkjenne at teknologien tas i bruk. 

Som tjenestemottaker har du krav på den informasjonen du ønsker for å forsikre deg om hvordan digitale tilsyn fungerer, og du kan henvende deg til kommunen du bor i for å få mer informasjon om det er ønskelig. 

Noen punkter som kan være av spesiell interesse

  • Det gjøres kun tilsyn til deg på avtalte tidspunkt.
  • Du slipper å bli forstyrret på natten av en som kommer inn for å se til deg.
  • Det gis kun tilgang til de som faktisk har behov for å gjøre tilsyn. Det er ikke slik at alle som jobber innen hjemmetjenesten kan gjennomføre slike tilsyn. 
  • Video mellom Nattugla og helsepersonell er sikker. Det er ingen video eller lyd som lagres. Video og lyd er kun tilgjengelig når tilsynet utføres.
  • Det er ikke mulig å “lytte inn” i rommet med mindre brukeren har godkjent dette.
  • Som bruker kan du be om å få tilsynslogg. Alle innsyn loggføres, og du som tjenestemottaker eller pårørende har rett på innsyn i loggen når du måtte ønske.