Dette gjør vi for å lette arbeidet for dere som mottar fakturaer. Den nye løsningen innebærer at alle faktura sendes ut digitalt, via AvtaleGiro, eFaktura, Vipps Regning, digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. 

Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.  

Mer om Avtalegiro, eFaktura, Vipps, Digipost/eBoks og vedlegg i e-post

AvtaleGiro
Dersom du som kunde har AvtaleGiro, vil også belastningsoppgaven bli forsøkt distribuert digitalt. Den nye fakturablanketten vil ikke ha noe girodel til brevgiro. En god løsning for deg som ikke har nettbank eller andre digitale løsninger vil da være å opprette AvtaleGiro, så får du tilsendt belastningsoppgave i posten.

eFaktura
eFaktura er vår mest foretrukne distribusjonskanal, og vi vil anbefale alle våre kunder å opprette eFakturaavtale i banken. eFaktura sikrer at fakturaen kommer kjapt frem, samt at den er ferdig utfylt så du slipper å taste kontonummer, KID og beløp.

Faktura via Vipps 
Gjennom den nye løsningen har vi nå mulighet til å tilby Vipps eFaktura. Dette forutsetter at du benytter Vipps, og har aktivert Vipps eFaktura inne i appen.

Faktura i Digipost / eBoks
For å motta faktura på Digipost/eBoks fordrer det at du har opprettet en digital postkasse hos en av disse leverandørene. Dersom du allerede har avtale om eFaktura eller avtalegiro med kommunen vil disse være foretrukket foran Digital Postkasse.

Faktura som vedlegg i e-post
Ønsker du å få fakturaen tilsendt som et PDF-vedlegg til e-post, kan du kontakte oss for å få registrert din epostadresse i vårt system. Vi må presisere at dersom du har andre digitale kanaler som avtalegiro, eFaktura, Vippsfaktura eller Digital postkasse, vil disse bli foretrukket fremfor epost.

Jeg har verken eFaktura, avtalegiro, digital postkasse, e-post eller Vipps, hva gjør jeg?

Da blir fakturaen automatisk levert som papirfaktura i postkassen din.

Den nye fakturablanketten ser annerledes ut, hva gjør jeg hvis jeg vil bruke brevgiro?

Den nye blanketten har ikke girodel i bunnen, så om du ønsker å benytte brevgiro må du fylle ut en tom giroblankett. Tomme giroblanketter kan fås på SABE og på kommunehuset. Vi vil også gi veiledning på utfylling ved behov .

Informasjon som må fylles ut på den tomme fakturablanketten er: 

  • Beløp
  • Betalerens bankkontonummer
  • Betalt av
  • Betalt til
  • Kundeidentifikasjon (KID)
  • Kroner og øre
  • Til konto

Hvis faktura skal sendes til forretningsfører/andre mottakere enn deg selv

Har du i dag en forretningsfører som mottar faktura på vegne av deg eller annen mottaker, vil de nye distribusjonsformene (Vipps, Digital postkasse innbygger) overstyre hvis kunden er registrert med personnummer. Da sendes faktura til kunden istedenfor “annen mottaker”. Vi anbefaler derfor dere som har “annen mottaker” til å ikke inngå avtale om Vipps eller Digital postkasse.