• Postadresse: Boks 77, 9355 Sjøvegan - besøksadr. Strandveien 33
  • Telefon: 77 17 20 00
  • E-postadresse: postmottak@salangen.kommune.no
  • Kommunenr.: 1923
  • Organisasjonsnr.: 961 416 388
  • Konto: 78780650752

Fakturaadresse: