Kontaktinformasjon

Base 1: 971 80 764/]971 80 764
Base 2: 958 53 935/]958 53 935
Enhetsleder frem til 31.07.2020: Eirik Pedersen, tlf: 92644432
Flyktningkoordinator:  Martin Solhaug, tlf: 922 96 355