Avdeling ordinær

Avdelingen bosetter familier, enslige voksne og familiegjenforente.

Disse voksne er en del av introduksjonsprogrammet som bosatte flykninger har krav og rett på. Vi samarbeider tett med den videregående skolen, barnehagen og bedrifter i nærområdet for å tilrettelegge slik at flykningene får en god start og ett godt grunnlag for å klare seg i Norge. De bosatte voksne bor i boliger rundt om i kommunen. Det er en viktig del av integreringen å være en del av Salangensamfunnet.

 

Kontaktinformasjon avdeling ordinær:

  • Tor Markus Svendsen, fagleder: tormarkus.svendsen@salangen.kommune.no, 926 44 432
  • Robert Digre, miljøarbeider: robert.Digre@salangen.kommune.no, 949 80 229

Avdeling ung

Avdelingen bosetter enslige mindreårige i alderen 15 - 18 år. vi arbeider etter barneversloven paragraf 4.4, frivillig hjelpetiltak. 

Ungdommene bor i kollektiv i trygghetsfasen før de flytter ut til hybler/egne leiligheter i mestringsfasen. Disse leilighetene er spredt rundt i samfunnet, men i hovedsak i sentrumsområdet. Vårt mål i arbeidet med våre ungdommer er å motivere ungdommene til personlig vekst og utvikling, gjennom veiledning, støtte og trygge rammer slik at de kan leve et selvstendig og godt liv i Norge.

 

Kontaktinformasjon avdeling ung

  • Base 1: 971 80 764
  • Base 2: 958 53 935
  • Enhetsleder Anita Kverneland: anita.kverneland@salangen.kommune.no, 951 88 228
  • Fagleder Martin Solhaug: 922 96 355