Kommunestyret i Salangen vedtok i møte den 7.4.2011 i sak 15/11 å innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra og med 2012. Prinsippvedtaket ble gjort under behandlingen av budsjett og økonomiplan 16.12.2010, i K.sak 54/10. Vedtaket om innføring av eiendomsskatt er knyttet til finansiering av rehabilitering av Salangen skole. Under finner du informasjon om registrering i matrikkel og takseringsregler som gjelder i Salangen kommune.