Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark er som hovedregel forbudt. Motorferdselloven åpner imidlertid for motorferdsel til visse nytteformål.

Reglene for kjøring på barmark er strengere enn for kjøring på snødekt mark. Bruk av motorkjøretøy som ikke er tillatt direkte i loven eller den nasjonale forskriften, krever dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark.

Gå til elektronisk skjema for søknad om dispensasjon

Salangen kommune behandler dispensasjonssøknader etter følgende retningslinjer:

Administrative retningslinjer, vedtatt i ressursutvalget 21. mars 2018 (PDF)

 

Dine rettigheter

Mer info

Skjema