Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark er som hovedregel forbudt. Motorferdselloven åpner imidlertid for motorferdsel til visse nytteformål.

Reglene for kjøring på barmark er strengere enn for kjøring på snødekt mark. Bruk av motorkjøretøy som ikke er tillatt direkte i loven eller den nasjonale forskriften, krever dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark.

Salangen kommune behandler dispensasjonssøknader etter følgende retningslinjer:

Administrative retningslinjer, vedtatt i ressursutvalget 21. mars 2018 (PDF)

 

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
Sist oppdatert 20. mai 2022