Krisesenteret i Midt-Troms har tatt initiativ til en interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner for sine samarbeidskommuner, og har ledet planarbeidet. Denne handlingsplanen gjelder for perioden 2022-2025 og er utviklet for kommunene Bardu, Dyrøy, Loabága/Lavangen, Salangen, Senja og Sørreisa.

Planen er en oppfølging av den forrige handlingsplanen mot vold i nære relasjoner for perioden 2018-2020 (for kommunene Dyrøy, Loabága/Lavangen, Salangen og Sørreisa, samt de tidligere kommunene Berg, Tranøy og Torsken). Ved evaluering og revidering er Bardu kommune og nye Senja kommune tatt inn i planen.

"Våge å se, tørre å spørre"

Last ned hele planen her (PDF)

Tiltakskort barn:

For deg som jobber med barn, er offentlig ansatt, nabo og venn:

Hva gjør jeg ved mistanke om vold og seksuelle overgrep mot barn? (PDF)

Tiltakskort voksne:

Hva gjør jeg som offentlig ansatt, kollega eller venn ved mistanke om vold i nære relasjoner?