Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Renovasjon

Generelt om tjenesten

Tema

- Skatter og avgifter
- Natur og miljø

Beskrivelse

Avfallet ditt hentes regelmessig og så godt det lar seg gjøre, uten sjenerende støy, lukt eller støv. Avfallsbeholderne settes tilbake der de var og grinder, porter og dører skal lukkes.

Du vil få beskjed om hvordan kildesortering gjøres i din kommune.

Les mer om renovasjon i Salangen kommune

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris for tjenesten

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Gå til denne siden for å finne prislister for kommunale tjenester.

Prisliste for alle tjenester i kommunen

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Se
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall

Lover

Forurensningsloven

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

 Det er Senja Avfall AS som har renovasjonsordningen i kommunen. Finn tømmekalender, tømmeruter, sorteringsguide mm. på nettsidene deres.

På Salangen kommunes nettside finner du mer informasjon om hvordan dette er organisert lokalt. Klikk her!

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Teknisk avdeling
Epost:postmottak@salangen.kommune.no
Postadresse:Postboks 77 9355 SJØVEGAN
Besøksadresse:Strandveien 9350 SJØVEGAN

Andre opplysninger

Gyldig til2024-12-31