Renovasjon, septik, vann og avløp

Les mer om vann og avløp i Salangen kommune

Les mer om renovasjon her:

Informasjon om renovasjonsordning Salangen kommune, gjeldende fra 2017

Miljøstasjon/grovavfallsmottak på Salangsverket:

Mottaket er som før på anlegget til Perpeetum. Dette er oppgitt feil i den utsendte brosjyren fra Senja Avfall.

Åpent hver mandag kl. 16.00 - 19.00. Husholdningsavfall/innbo og løsøre er gratis. Bygg/rivingsavfall og næringsavfall betales per m3.

Mottak for hageavfall i Elvelund:

Les mer om dette her

Tømmekalender:

Last ned tømmekalender her (på nettsiden til Senja Avfall)

 

Septiktømming: Ta kontakt med kommunen på 77 17 20 03 ved spørsmål.