Situasjonsoppdatering lokalt

Det er ingen vesentlige endringer siste uke. Påsken er over, men det er for tidlig å si hvilke konsekvenser den har hatt for smittespredning. Vi vil derfor oppfordre alle til å fortsatt opprettholde de gode, smitteforebyggende tiltakene som har vært gjennomført lenge.

Det er to personer i karantene i Salangen.

Prøvesvar oppdatert per 7.4.2021

Kommune

Antall tester

Negative tester 

Antall positive tester siste 14 dager

Totalt antall positive tester

Dyrøy

259

257

0

2

Ibestad

422

408

0

14

Lavangen

290

287

0

3

Salangen

678

672

0

6

Totalt       

1649

1624

0

25

Nytt 07.04.21:


 

Det foregår ukontrollert spredning av koronavirus av mutert type i nordnorske byer. Vi må påregne at det vil komme smitte også til vårt område. Det er av høy verdi å forhindre spredning. Hvert smittetilfelle er en betydelig belastning for de som rammes og medfører isolasjon for smittede og karantene for nærkontakter. 

Da disse virustypene spres lettere enn den opprinnelige typen, må forebyggende tiltak skjerpes. Disse virustypene smitter via luftsmitte, små dråper (aerosol) som holder seg svevende i luften en stund og derfor kan spres mer enn 2 meter fra den som er smittet. Risikoen er størst innendørs.

Vi må derfor opprettholde de gode, smitteforebyggende tiltakene som har vært gjennomført lenge;

Bruk munnbind på offentlige transportmidler, på offentlige kontor og i butikker.

Slik forebygger vi smitten sammen.

 

For idrettshallen og kulturhuset gjelder dette: 

 • Besøkende og brukerne av idrettshallen / kulturhuset bør bruke munnbind. Det er den enkeltes ansvar å ha med munnbind som benyttes under besøket / bruken.

 • De som benytter idrettshallen / kulturhuset har selv ansvar for å ta med eget munnbind, men det vil også være munnbind tilgjengelig for kjøp i idrettshallen (vakta) og på kulturhuset (biblioteket og kinoen). 

 • For skolens bruk av idrettshallen og kulturhuset gjelder egne regler i tråd med utdanningsdirektoratets retningslinjer.

 • Styrke- og spinningrommet i idrettshallen stenges for allmennheten.

For ytterligere informasjon ta kontakt med Salangen kommune, kulturkontoret. 

 

 

Munnbind på/ved Salangen bo- og eldresenter og helsesenteret (SABE), rutiner for besøk

For å sikre de ansatte og beboerne på våre helse- og omsorgsinstitusjoner innføres det påbud om bruk av munnbind for ansatte og alle besøkende i disse byggene. Før besøk i institusjonen må munnbind anskaffes av den besøkende.  Ta direkte kontakt med personalet hvis du som pårørende eller besøkende har spørsmål knyttet til dette. Retningslinjer for besøk er under fortløpende revidering.

Rutiner for besøk ved SABE. 

Besøk som gjennomføres ved SABE skal avtales på forhånd med personalet på den avdeling pasienten tilhører på følgende telefonnr: 

Rosestua: 48177938/91139647. 

Blåklokka: 97566957. 

Solstua: 99152845. 

Det innføres påbud om bruk av munnbind for alle besøkende ved SABE. Før besøk i institusjonen gjennomføres må munnbind anskaffes av den besøkende. 

Alle besøk loggføres med navn, dato og tidspunkt. Ansatte skal skrive i loggboka. 

Besøkstidene vil være mellom kl. 11.00 - 14.00 og 15.00 - 19.00. 

Dersom det blir stor pågang, vil vi sette begrensninger for å ivareta gjeldende smittevernbestemmelser.    

I henhold til nasjonale anbefalinger bør alle begrense sosial fysisk kontakt i størst mulig grad. Dette innebærer at pasienter ikke kan ha besøk av flere enn 2 besøkende samtidig. Ved alvorlig sykdom og terminalpleie kan det gjøres unntak. 

Alle besøkende skal benytte hovedinngang. Besøkende skal ringe på ved hovedinngangen. Besøkende skal ikke komme inn i institusjonen før personalet har gitt klarsignal, uavhengig om døra er låst eller åpen. 

Besøkende skal kun oppholde seg på pasientrom og ikke ha kontakt med andre enn den det er avtalt besøk med. Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesarealer. 

Besøkende oppfordres til å berøre minst mulig på pasientrom av smittevernhensyn til ansatte og pasient. 

Det vil ikke bli servering til besøkende av smittevernhensyn. 

Når besøkende skal forlate rommet, må denne ringe til personalet slik at personalet kan følge dem ut via hovedinngang. Dersom personalet er opptatt, må besøkende vente på rommet. 

I forkant av besøket: 

 • I forkant av besøket: 

 • Fysiske besøk må avklares med institusjonen i forkant. 

 • Ansatte i institusjonen må avklare smittestatus for de besøkende. 

 • De besøkende må forberedes på gjeldende rutiner og smittevernrådene følges. 

 • Ivaretar hygieneråd og bestemmelser. Holder avstand til personale og andre pasienter. Ikke berøre inventar unødvendig. 

 • Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19, skal i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i institusjonen. 

 • Pårørende eller andre som har luftveissymptomer eller er i karantene, skal ikke komme på besøk. For mer informasjon se Helsedirektoratets anbefalinger for vurdering av besøk

 • Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært i områder utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("gule områder"), bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for SARS-CoV-2, kan de tidligst komme på besøk når negativt prøvesvar foreligger. 

 • Pårørende til kritisk syke pasienter kan etter særskilt avtale gis unntak fra ovenstående. Smittevernrådene i avsnittet «Råd når personer med luftveissymptomer eller i karantene unntaksvis får komme på besøk», må følges. 

Retningslinjene kan endres dersom smitterisikoen endres. 

 

Nasjonale retningslinjer

Salangen kommune følger nasjonale anbefalinger og regler (lovpålagte i forskriftsform).

LES MER OM DE NASJONALE TILTAKENE

Fortsatt oppfordrer vi alle som har luftveissymptomer (forkjølelse, hoste, feber) til å være nøye med smitteverntiltak og til å la seg teste.

Vi ber alle om å ta ansvar og unngå risikosituasjoner.

Smittesporingsappen

Smittesporing er et meget krevende arbeid for de kommunene som opplever ukontrollert smittespredning. Kommunen anbefaler derfor alle innbyggerne om å laste ned smittesporingsappen fra Folkehelseinstituttet som har navnet Smittestopp.

Appen kan lastes ned her

 

Testing i alle kommuner (nå kan du bestille time elektronisk)

Det er nå mulig å bestille time for koronatest elektronisk, ved å bruke din bankID. Du kan bestille test til deg selv eller til andre.

Bestill time elektronisk her

Kontaktnummer for testing ved Astafjordlegen er 77 17 40 00. Vi oppfordrer alle med symptomer på luftveisinfeksjon om å teste seg. All prøvetaking finner sted etter avtale.

Testing foregår på Tennevoll 10.30 og på Sjøvegan 11.15 og må avtales innen klokken 0930 for test samme dag.

 • I Lavangen utføres testene ved legekontoret på Tennevoll. Vent i bil til du får nærmere beskjed.
 • For Ibestad utføres testene på legekontoret i Hamnvik. Vent i bil til du får nærmere beskjed.
 • I Salangen utføres testene ved legekontoret på Sjøvegan. Ikke vent i bil, vent utenfor dør til venstre for hovedinngangen.

 

 

Karantene (registrer deg!)

Personer som berøres av karantenebestemmelsene skal fylle ut skjema som ligger her:

Fyll ut skjema

Presisering: Registrering av karantene på skjema skal gjøres selv om du har vært i kontakt med kommunens helsetjenester og tatt prøver.  

Plikt for innreisende til Norge om å teste seg!

Regjeringen innførte 31.12.20 plikt til covid-19 test for alle innreisende til Norge som de siste 14 dager har oppholdt seg i land med karanteneplikt jf. vedlegg A til koronaforskriften. Test skal gjennomføres ved grensepassering/flyplassen.  Plikten til å fremstille seg for test ligger på den reisende, men det påligger ev. arbeidsgiver et særlig ansvar å følge opp utenlandsk arbeidskraft.

Reisende registreres ved grensepassering, og kommunen får oversikt over de som har destinasjon Salangen, Lavangen, Ibestad eller Dyrøy. Karantenetiden fra røde land skal overholdes selv om koronatest er negativ. Hurtigtester vil også bli negative ved moderat eller liten virusutskillelse. Reisende vil derfor kunne være smitteførende selv om testen er negativ. Det kan også ta tid fra man blir smittet til man blir syk og virusutskillelse kan påvises i test.

Alle som har passert landegrensen bør ta en prøve på dag 7 eller 8, selv om man fortsatt er symptomfri.

Test utføres på formiddag på arbeidsdager fra mandag til fredag. Bestill time for testing her eller ring 77 17 40 00.

For å begrense risikoen for spredning av den betydelig mer smittsomme varianten av koronaviruset, strammer regjeringen kraftig inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge.

Du kan lese mer om dette på Regjeringens nettside

Allmenne råd

1. Vi må holde avstand (minst 1 meter), vaske hender med såpe og vann, evt. sprit og holde oss hjemme når vi er syke. Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon bør teste seg slik at vi tidlig kan starte smitteoppsporing og hindre at mange blir smittet.

2. Husk håndhygiene når du kommer og går fra offentlige steder som butikker, helsesenter og offentlige kontorer og unngå å ta deg til munn og øyne før hender er vasket. 

3. Matforretninger og serveringssteder må opprettholde god hygiene.

4. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko.

5. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.

6. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.

7. Sykehjem har fortsatt adgangskontroll og besøk til beboere må avtales på forhånd

8. Har du symptomer på luftveisinfeksjon eller sitter i karantene, må du alltid avtale på forhånd før du møter ved helsesenter

9. Alle som kommer til Norge fra røde land eller områder skal være i karantene i 10 dager. Det vil etter nye regler ikke gis unntak for helsepersonell og det er strengere regler for unntak for personer med samfunnskritiske funksjoner. 

10. Alle som har vært i nærkontakt med Covid-19 skal ha karantene i 10 dager. 

11. Det er innført ekstra omsorgsdager som skal benyttes ved lokale utbrudd hvor skole og barnehage må stenge. Man får da skriftlig bekreftelse fra rektor eller barnehage som skal leveres arbeidsgiver. 

Informasjon om koronavaksinasjon uke 14

Informasjon om vaksinering oppdateres ukentlig.

Pr. 7. april 2021 er antallet vaksinerte i Salangen:

 • 318 personer har fått første dose.
 • 128 personer har fått andre dose.
 • Om lag 20 % av tildelt kvantum er benyttet for å vaksinere helsepersonell.
 • Alle over 74 år har fått tilbud om vaksine.

En vaksineenhet gir om lag 6 vaksinedoser. Tiden mellom første og andre dose er nå planlagt til seks uker. Vaksinen er fullt effektiv for den enkelte person to uker etter andre dose, men har god effekt allerede to uker etter første dose.

Vi prioriterer de eldste og har påbegynt vaksinasjon av høyrisikogruppen, dvs. personer med særlig høy risiko for alvorlig forløp av koronasykdom.

Bestillingssystemet for time til vaksinedose 1 og 2 med mulighet for å angi eventuell egen øket risiko er under etablering fra leverandøren ReMin. Utviklingen av systemet er krevende, og skjer i parallell med implementering. Dette har medført problemer med registreringen for enkelte, men det påvirker ikke hverken tur i køen eller gjennomføring av lokal vaksinasjon i Salangen fordi kvantaene foreløpig er så lave at vi fint håndterer det manuelt.

Enkelte har fått feilaktig time for vaksinasjon før vedkommende skulle vært prioritert for vaksine og har derfor fått beskjed om at timen er ugyldig. Vi beklager at denne datafeilen ikke har blitt rettet foreløpig. Informasjon legges ut så snart det åpnes for bestilling. Prioritering vil skje etter alder og risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Det planlegges for vaksinasjon i kulturhuset fra uke 15. Personer som skal vaksineres vil bli oppringt fra helsetjenesten for vaksinasjon.

Viktige telefonnummer

 

Hvem Behov Tlf. tider Tlf. nummer

Legekontoret

Ordinære henvendelser innenfor kontorets åpningstid Link 77 17 40 00

Legevakten

Ordinære henvendelser utenfor legekontorets åpningstid Link 116 117

Nasjonal koronatelefon

Informasjon og råd om Korona. Hverdager 08-18 og helger 10-16 81 55 50 15

SABE

Avtale besøk for pårørende Døgnåpen

Rosestua: 481 77 938
Blåklokka: 975 66 957 Solstua: 991 52 845
Dyrøy: 920 14 838 

NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy

Midlertidig lokal vakttelefon i forbindelse med søknader om sosialhjelp Hverdager kl. 0900-1500 412 87 811

Mental helse

Innbyggere som opplever psykiske plager eller trenger noen å snakke med i en vanskelig tid Døgnåpen 116 123

Kirkens SOS

Innbyggere som opplever psykiske plager eller trenger noen å snakke med i en vanskelig tid Døgnåpen 22 40 00 40

Salangen: Kommunens personell i Tjenesten for psykisk helse og rusarbeid 

  Ordinær arbeidstid

410 32 007

481 92 719 

Ibestad: Psykisk helse og rus 

  Ordinær arbeidstid 468 02 531 

Alarmtelefonen for barn og unge

  Døgnåpen 116 111

Barnevernsvakta

Bekymringsmeldinger Døgnåpen 400 02 276

 

Kommuneledelsen er alltid tilgjengelig ved akutte behov.

Med hilsen

Kriseledelsen og Astafjordlegen
Salangen, Lavangen, Ibestad og Dyrøy

Samlelogo-Astafjordlegen.png