• Årets influensavaksine koster 200 kr for alle i risikogruppene.
 • Koronavaksinen er gratis
 • Koronavaksinen kan settes samtidig med influensavaksine.
 • Faktura for influensavaksinen sendes i etterkant av vaksinering.

Barn i risikogrupper kan få influensavaksine og eventuelt koronavaksine på helsestasjonen.

Følgende personer anbefales influensavaksine

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år.
 • Barn og voksne med:
  • Diabetes mellitus
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko

Andre målgrupper

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med griser

Følgende personer anbefales oppfriskningsdose med koronavaksine

 • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
 • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe
 • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom
 • Aldersgruppen 5–11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering
 • Gravide

Pneumokokkvaksine, mot lungebetennelse

Helsedirektoratet anbefaler nå risikogruppene å vaksinere seg hvert 6. år mot pneumokokksykdom, alvorlig lungebetennelse. Vaksinen kan ikke settes samtidig med koronavaksinen, det må gå minst en uke mellom disse vaksinene. Kontakt fastlege for å få resept på pneumokokkvaksine