Fra i år vil barnehage og SFO ha åpent disse ukene og samarbeide om organiseringen. Det vil si at de barna fra SFO og barnehagen som har behov disse ukene, vil få et tilbud i Vasshaug barnehage med ansatte fra barnehage og SFO.  

I kommunestyret i desember 2023 ble det vedtatt sommeråpen barnehagen og SFO for en treårsperiode i 2023, 2024 og 2025.

Det betales for 11 måneder gjennom barnehage og-SFO året. Barna må derfor avvikle 4 uker ferie gjennom barnehage-og SFO året.

 

Hvordan skal vi organisere dette?

  • Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehage - og SFO-året, og tre av disse må ta tas sammenhengende i tidsrommet 1. juni - 1. september.
  • Barnehage - og SFO-året varer fra uke 33 tom uke 32 året etter
  • Frist for å melde når barna skal avvikle 3 uker ferie er 15. april.
  • De som ikke leverer svarslipp blir satt opp på ferie i uke 29, 30 og 31. Last ned svarslipp under her.
  • De ansatte blir satt på ferie i puljer etter innmelding av behov fra dere, derfor er det viktig at vi får tilbakemelding. Det blir brukt ferievikarer der det er behov og gruppene blir slått sammen gjennom sommeren.
  • Barn som ikke skal fortsette i barnehagen kommende barnehageår, må ha avviklet hele ferien innen uke 33. 5-åringene kan gå i barnehage t.o.m. uke 32, men må ha hatt 4 uker ferie og 3 av disse i perioden 1. juni til uke 33.
  • Den fjerde uka skal tas i løpet av et barnehage - og SFO-år og kan tas som enkeltdager. Foreldre må gi beskjed senest 1 uke før avvikling.
  • Det vil ikke være tilvenning av nye barn i perioden fra 1. juni til oppstart av nytt barnehageår p.g.a. ferieavvikling hos ansatte.
  • Juli er betalingsfri, derfor må alle avvikle 4 uker ferie, uavhengig av tidspunkt for oppstart.

 

Sjøvegan 21. februar 2023

Liz Karina Heggelund, enhetsleder barnehage

Cecilie Masterbakk, fagleder SFO

Svarslipp

Last ned svarslipp her (PDF).

Les mer informasjon over