​Barnehage og SFO samarbeider om organiseringa i uke 29, 30 og 31 i sommeråpen barnehage. Barna fra SFO og barnehagen som har behov disse ukene, vil få et tilbud i Vasshaug barnehage med ansatte fra barnehage og SFO.  

Det betales for 11 måneder gjennom barnehage-og SFO-året. Barna må derfor avvikle 4 uker ferie gjennom barnehage-og SFO-året, uavhengig for oppstart.

Det er gjort noen endringer i forutsetningene for å kunne drifte sommeråpen barnehage, blant annet tidsrom for ferie og den fjerde ferieuken.

 

Sjøvegan 04. mars 2024

Liz Karina Heggelund, enhetsleder barnehage

Cecilie Masterbakk, fagleder SFO

 

Hvordan skal vi organisere dette?

  • Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehage-og SFO-året og tre av disse må tas sammenhengende i skolens sommerferie, i ukene 26, 27, 28, 29, 30, 31 og 32.
  • Barnehage - og SFO året varer fra uke 33 tom uke 32 året etter.
  • Frist for å melde når barna skal avvikle 3 uker ferie er 15. april. Hvis barnet tar den 4.uke eller flere i skolens sommerferie føres også dette på.
  • De som ikke leverer svarslipp blir satt opp på ferie i ukene 29, 30,31 og 32. Finn svarslipp nederst på siden her.
  • De ansatte blir satt på ferie i puljer etter innmelding av behov fra dere, derfor er det viktig at vi får tilbakemelding. Det blir brukt ferievikarer der det er behov og avdelingene blir slått sammen gjennom sommeren.
  • Barn som ikke skal fortsette i barnehagen kommende barnehageår, må ha avviklet hele ferien innen uke 33. 5 åringene kan gå i barnehage tom uke 32, men må ha hatt 4 uker ferie.
  • Den fjerde uka skal tas i løpet av et barnehage - og SFO-året og må tas som en sammenhengende uke, i barnehagens ordinære åpningstid. Har noen allerede brukt og registrert enkeltdager, skal resterende dager være sammenhengende.
  • Når barna tar fri enkeltdager, registrerer dere det som fri i Visma, ikke som ferie.
  • Foreldre må gi beskjed senest 1 uke før avvikling av den 4.ferieuka.
  • Det vil ikke være tilvenning av nye barn i perioden fra 1.mai til oppstart av nytt barnehageår.