Om stedsutvikling - Sjøvegan

Kommunestyret har vedtatt oppstart av et stedsutviklingsprosjekt for Sjøvegan. Dette er startskuddet på en prosess som skal pågå over de neste 5-10 år. Det er ikke besluttet hvordan utformingen skal være.  

Stedsutviklingsprosjektet skal være med på å tilrettelegge for utvikling og forskjønning på en side og se at et attraktivt sentrum i seg selv bidrar til å trekke til seg folk til sentrum. Det skal være et ønsket sted å oppholde seg på. Lokalbefolkningen skal bruke sentrum samtidig som næringslivet skal ha bærekraftig drift. Det har i tidligere arbeid vært besluttet at sentrum skal vendes mot fjorden. 

 

Innkomne innspill til utvikling av sentrum (per 19.04.21)

Salangen kommune har invitert alle innbyggerne til å komme med sin mening om hvordan Sjøvegan sentrum skal utvikles og forskjønnes. 

SE INNSPILLENE HER

Mulighetsstudium

Det er utarbeidet et mulighetsstudium for utvikling av sentrum. Denne peker på muligheter og utfordringer i sentrum. I første omgang er det følgende områder i sentrum som utvikles: 

 • Moloen i sentrum skal ferdigstilles og tilstøtende landområde skal utvikles 
 • Strandpark m/bobiloppstilling 
 • Strandpromenade (sentrum-Elvelund) 
 • Strandveien og tilhørende område 
 • Kommunehuset
 • Last ned Mulighetsstudium for utvikling av sentrum (PDF)

Stedsutviklingsprosjektet skal ende opp med en plan for utvikling av Sjøvegan sentrum. 

 

Organisering av arbeidet

Prosjekteier: Salangen kommune 
Styringsgruppe: Formannskapet 

Prosjektgruppe: 

 • Administrasjonssjef (prosjektansvarlig) 
 • Samfunns- og kommuneplanlegger (prosjektleder) 
 • Teknisk sjef (ass. Prosjektleder) 
 • Endringsleder 
 • Kultursjef 
 • Repr. Astafjord Utvikling 
 • Ordfører 
 • Varaordfører 
 • Repr. Salangen næringsforening 
 • Repr. Ungdomsrådet 

Referansegrupper

 • Salangen næringsforening 
 • Eldrerådet 
 • Ungdomsrådet 
 • Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 
 • Lag/foreninger 

Vi ønsker å engasjere innbyggerne i utviklingen av sentrum. Koronaen gir oss noen utfordringer i dette arbeidet. Det gir også muligheter til å utprøve metoder for involvering.