Helhetsplanen skal gi et overordnet og tverrfaglig forslag for framtidig bruk av sentrumsområdet, og skal danne grunnlag for å konkretisere aktuelle prosjekter i neste fase. Det overordna målet med planen er å skape bedre kontakt med sjøen og etablere gode oppholds- og møteplasser, samtidig som man styrker Sjøvegans identitet.

Se helhetsplanen her