Kommunestyret har bevilget kr 500 000 i kommunalt næringsfond for 2022. Søknader behandles av næringsutvalget, med leder Svein Ivar Strømseth, Arbeiderpartiet. Første møte i næringsutvalget er torsdag 31. mars 2022, med søknadsfrist 3. mars. Les mer om søknader til næringsfondet her. (Lenke til en egen sak under Salangen kommune Næringsutviklingsarbeid) 

Søknader til næringsfondet registreres på www.regionalforvaltning.no