Søknad om opptak til kulturskole

Alle barn og ungdommer i Salangen kommune kan søke opptak ved kulturskolen. Søknad om opptak gjøres ved å fylle ut nettsskjemaet under (kommer). Både nye og "gamle" elever må søke hvert år. Frist for å søke i 2017: 20. juni 2017

Tilbudet forutsetter nok søkere og tilgang på lærere. Elevavgiften er for tiden kr 2.200,- og faktureres en gang innen 15. november Det gis 50 % søskenmoderasjon. 

Elevene deltar i en rulleringsplan som gjør at de som har undervisning på dagtid hele tiden endrer tidspunkt.

NB! BÅDE NYE OG GAMLE ELEVER MÅ SØKE OM ELEVPLASS FOR HVERT SKOLEÅR. Elevavgiften refunderes ikke om eleven skulle slutte før semesteret er slutt.

Bjarne Dahlberg
rektor
90975611