Det er normalt å glemme et gjøremål, en tidsfrist eller at man roter bort nøkler og lommebøker fra tid til annen. Men hyppig glemsomhet eller uforklarlig forvirring, kan være et tegn på at noe er galt. Har du, eller en av dine nærmeste, gradvis fått problemer med å klare små og store oppgaver i hverdagen pga problemer med hukommelsen eller andre mentale funksjoner? Ved å søke hjelp kan det spare deg og dine for unødig frustrasjon og engstelse. 

Teamet består av ergoterapeut, sykepleier, helsefagarbeider og kommuneoverlege.  

Tjenesten er gratis. 

Henvendelser til hukommelsesteamet: 

Henvendelser kan komme fra pasient, personer i pasientens omgivelser eller fra spesialisthelsetjenesten. 

Hvordan kan vi hjelpe deg?  

  • Hjemmebesøk med samtale og kartlegging av hukommelse og funksjon. Dette vil normalt bli utført av ergoterapeut og sykepleier.
  • Opprette kontakt og samarbeid med andre helseinstanser 
  • Oppfølging utfra dine behov 
  • Konsultasjon hos fastlegen, der mulige årsaker til kognitiv svikt fastslås eller utelukkes. Vurderer diagnose, utrednings- og behandlingsbehov. 
  • Plan for oppfølging av person med demens og dennes pårørende utarbeides. 

Eksterne samarbeidsparter: 

  • Av og til kan det være behov for henvisning til spesialisthelsetjenesten, eksempelvis Områdegeriatrisk Tjeneste (OGT). Før henvisning bør lokal kartlegging normalt ha funnet sted. 
  • Frivillige organisasjoner, for eksempel Demensforeningen https://nasjonalforeningen.no/om-oss/lokallag/troms/salangen-demensforening/ 
  • Nasjonale retningslinjer for demensdiagnostikk, relevante skjemaer og oppfølgingsverktøy er tilgjengelig via nettportalen www.aldringoghelse.no 

Pårørendeskolen 

Pårørendeskolen er et tilbud til deg som er pårørende til en person med demens. Vi tilbyr dette ca. hvert 2. år.  

Dagsenter

Aktivitetstilbud på dagtid tilrettelagt for hjemmeboende personer med demens. Søknadsskjema finnes her på Salangen kommune sine nettsider, evt ved å kontakte PLO-tjenesten.
Les mer om Salangen dagsenter her.